header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 JHM Mikulcice titul Tomas HajekAkropoli Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památce, dominoval původní zděný objekt z roku 1963, chránící uvnitř zachovalé původní archeologické terény I. a II. kostela, které byly objeveny a zkoumány v letech 1954–1956. Původní zděná stavba s dřevěnou, plechem pokrytou střechou, nebyla zateplena a vykazovala velké vnitřní teplotní rozdíly letní a zimní. Tato situace se negativně odrazila také na stavu původních archeologických terénů a mohla ohrozit v roce 2008 nově instalovanou moderní audiovizuální expozici, která získala cenu v soutěži Gloria Musaealis, jako Nejlepší muzejní výstava roku 2008. Objekt, jehož základní hmotu tvořilo neomítnuté cihlové zdivo, se navíc vlivem sedání okolního archeologicky zkoumaného terénu v několika místech lámal, což se vizuálně projevilo silnými prasklinami. Přesto objekt po celou dobu sloužil jako druhá stálá expozice památníku Velké Moravy v Mikulčicích.
Obnova, provedená v letech 2010–2012 v rámci projektu z ROP Jihovýchod s názvem Archeopark Mikulčice – část Akropole, sestávala nejen ze zateplení, zastřešení a opláštění pavilonu cortenovými plechy, ale také z úpravy okolí. Byly odstraněny původní okrasné dřeviny – túje a náletové křoviny a instalovány nové prvky moderního mobiliáře – kovové židle, stolky, informační tabule. Celý objekt kvůli lepší ochraně vnitřní expozice na původních dřevěných krovech pokryt novou střešní krytinou. Součástí rekonstrukce byl také záchranný archeologický průzkum přilehlé části zachovalého valu, jenž odkryl pozůstatky původního mohutného kamenného valu, jeho základového dubového roštu, ochranné kůlové palisády i okraje původního koryta řeky Moravy. Objekt výstavního pavilonu II – Kostela získal touto modernizací nový atraktivní vzhled a stal se ještě výraznější součástí a dominantou nejvzácnější části archeoparku Mikulčice, vlastní Akropole.

  • Realizace: 6. 6. 2010 – 10. 12. 2012
  • Iniciátor proměny: Jihomoravský kraj a Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.
  • Investor:
    • ROP Jihovýchod
    • Jihomoravský kraj
  • Projektant: MS architekti s.r.o., M&P architekti, Ateliér krajinářské architektury
  • Realizační firma: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., VenDesign s.r.o., Ing. Halámek Vojtěch

01 JHM Mikulcice pred Frantisek Synek 02 JHM Mikulcice po Tomas Hajek 03 JHM Mikulcice0 zaklady bazilika 04 JHM Mikulcice1 zaklady palac 05 JHM Mikulcice2 07 HM Mikulcice4 08 JHM Mikulcice5

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy