header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en
 • 00 PHA Praha Dolni Pocernice titulZámecký park v Dolních Počernicích je kulturní a přírodní památkou. Smyslem úprav parku bylo zvýšení atraktivity území, zlepšení životního prostředí, vytvoření městského parkového prostředí při respektování historické hodnoty území, vytvoření příležitostí pro nové volnočasové aktivity a v neposlední řadě rehabilitace a revitalizace zdevastované části, která kdysi sloužila jako zámecká štěpnice (ovocný sad). Ta v průběhu předcházejících let vlivem nevhodného užívání a péče ztratila estetickou působivost a historickou hodnotu. Vznikaly zde ekologické zátěže a okolí neudržované části areálu trpělo častým vandalismem. Kamenná zámecká zeď, která z větší části lemuje hranici pozemku, byla v havarijním stavu.
  Rozsáhlý projekt zajistil v řadě prvků návrat k původní koncepci zámeckého parku a rozšířil jeho plochu o rekultivovanou část bývalé zámecké štěpnice, čímž se celý areál zcela otevřel veřejnosti. Jeho citlivou úpravu doplňuje společný projekt zahradního projektanta J. Víška a malíře a sochaře M. Kuzici nazvaného „Příběh rostlin“, představující sestavy současných trendů v zahradní tvorbě doplněné o umělecká sochařská díla.
  Součástí obnovy parku byly i další významné práce, jako např. rekonstrukce zámecké zdi, výstavba nových mostků a lávek na páteřním toku říčky Rokytky nebo vybudování protipovodňových opatření. V Dolních Počernicích tak vznikl unikátní prostor, který respektuje historii a genius loci revitalizovaného území a současně vytváří nové možnosti pro setkávání obyvatel i návštěvníků městské části a jejich aktivní odpočinek.
 • Realizace: únor – září 2015
 • Iniciátor proměny: Městská část Praha – Dolní Počernice
 • Investor:
  • Hlavní město Praha
  • Operační program Praha – Konkurenceschopnost
  • Městská část Praha-Dolní Počernice
 • Další partneři realizace proměny:
  • Mgr. Vladimíra Jilečková
  • Milan Kuzica
  • Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice
  • FRESCO GUSTO, s.r.o.
  • ORANGERY, s.r.o.
  • Počernický pivovar s.r.o.
  • 101. organizace Českého zahrádkářského svazu
 • Projektant: Ing. Arch. Magdalena Dandová, Ing. Jakub Víšek
 • Realizační firmy: INGBAU CZ, s.r.o., MV BAU, s.r.o.

01 PHA Praha Dolni Pocernice pred 02 PHA Praha Dolni Pocernice po 04 PHA Praha Dolni Pocernice Rokytka pred 05 PHA Praha Dolni Pocernice Rokytka po 06 PHA Praha Dolni Pocernice zamecka zed pred 07 PHA Praha Dolni Pocernice zamecka zed po

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy