header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PHA Praha 10 titulČást parku U Vršovického nádraží severně od Vršovické ulice má obdélníkový tvar a jednou stranou přiléhá k základní škole. Parková plocha s trávníky byla vystavěna v roce 1938, výsadby jsou z doby kolem roku 1953. Park má jednoduchou osovou kompozici, ve středu celého prostoru je založena čtvercová zpevněná plocha s lavičkami, která je lemována živým plotem a obvodovou výsadbou javoru mléče. Ze severu a z jihu k ní přiléhají pravidelné travnaté plochy se dvěma řadami sloupovitých dubů. V ulici před školou jsou zbylé dva exempláře platanů. Ostatní rabátka byla prázdná. Parkový mobiliář byl nedostatečný, často poškozený, čítající několik laviček a odpadkových košů. V roce 2013 se MČ Praha 10 rozhodla zahájit přípravu revitalizace tohoto veřejného prostranství.
Revitalizace zahrnula kompletní úpravu prostoru parku, včetně přilehlých chodníků upravených do mozaiky. Souběžně došlo k výškovému srovnání obslužné komunikace před školou. V místě byly instalovány nové sedací prvky – lavice z masivního dřeva různých délek, s opěradly i bez, solitérní malé sedáky (dřevěné kostky) s možností sezení nebo přeskakování a běžné lavičky s opěradlem. Prostranství nabízí možnost aktivního pohybu a zábavy dětem i dospělým díky zabudovaným trampolínám. Novým prvkem je pítko, automatická závlaha trávníků a podsvícení lavic páskovými LED svítidly. Před školou byla instalována sloupová svítidla odlišující prostor od okolí. Vybavenost dotvářejí koše, nově i na plasty a papír, a stojany na úklidové sáčky. Byly provedeny zdravotní řezy u vzrostlých stromů a odstraněny neprosperující dřeviny. Do původní kompozice byly dosazeny stromy včetně nových platanů před školou.

  • Realizace proměny: 1. 3. 2014 – 31. 8. 2015
  • Iniciátor proměny: Městská část Praha 10
  • Investor:
    • Městská část Praha 10
    • Evropský fond pro regionální rozvoj – Operační program Praha – Konkurenceschopnost
  • Projektant: Ing. Martina Forejtová
  • Realizační firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

01 PHA Praha 10 pred 02 PHA Praha 10 po 04 PHA Praha 10

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy