header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 LK Vrkoslavice titulVodojem na Dobré Vodě je výjimečnou památkou technické architektury z počátku 20. století a zároveň se jedná o turisticky velmi atraktivní místo. Nachází se v malebném místě na kopci, zčásti je obklopen lesy a v jeho blízkosti se nachází přírodní skalisko s vyhlídkou do okolí, ze které je působivý pohled na Jizerské hory a město Jablonec nad Nisou.
Hodnotný vodohospodářský objekt je tvořen dvěma podzemními železobetonovými nádržemi a obslužnou částí, která se nachází nad úrovní terénu. Podoba nadzemní části svou robustností a členěním pomocí pilastrů napodobuje středověké hradní věže. Na architektonickém pojetí hlavního průčelí vodojemu se výrazně uplatňuje doznívající vliv historismu a secese. V důsledku dlouhodobé neúdržby objekt postupně chátral do té míry, že byla z důvodu statických poruch doporučena jeho demolice.
Po projednání neutěšeného stavu s orgány státní památkové péče a Národním památkovým ústavem byl vodojem v březnu roku 2015 prohlášen Ministerstvem kultury za kulturní památku a ihned se začalo pracovat na jeho kompletní obnově.
Byla nahrazena staticky poškozená železobetonové stropní deska. Cementové omítky, které byly často zdegradovány natolik, že nebylo možné rozpoznat původní profilace, byly opraveny a doplněny. Dále byl obnoven zazděný okenní otvor včetně výplně a osazeny nové kovové secesní dveře. V interiéru byla očištěna původní dlažba a provedena nová výmalba. Opravený vodojem je hojně využíván turisty, ale slouží i jako místo setkávání a pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí.

 • Realizace: 1. 6. 2015 – 9. 10. 2015
 • Iniciátor proměny: Statutární město Jablonec nad Nisou
 • Investor:
  • Statutární město Jablonec nad Nisou
  • Ministerstvo kultury – Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
 • Další partneři realizace proměny:
  • Mgr. Jan Zeman – Národní památkový ústav
  • Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová, Mgr. Jana Horčičková – Magistrát města Jablonec nad Nisou
 • Projektant: Martin Volejník, Ing. Pavel Pánek
 • Realizační firma: A.stavby s.r.o., Železný Brod

01 LK Vrkoslavice pred 02 LK Vrkoslavice po

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy