header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Povrchy komunikací na náměstí Míru a v Kaštanové ulici byly ve špatném technickém stavu. Vozovky a betonové chodníky se propadaly, vznikaly praskliny a nerovnosti, které bránily bezpečnému průchodu i průjezdu. Také náměstí si vyžadovalo změnu původního živičného povrchu kvůli nevyhovujícímu technickému stavu. Nemalý význam měla i potřeba esteticky a architektonicky zvýraznit význam náměstí. Dalším důvodem rekonstrukce byl nedostatečný počet parkovacích míst.
Po provedené rekonstrukci došlo k navýšení počtu parkovacích míst o 20. Chodníky i komunikace se rozšířily, tím se zlepšila průchodnost i průjezdnost. Náměstí bylo výškově upraveno. Význam secesní radnice a památkově chráněné staré selské usedlosti umocňuje povrch komunikace, jenž je zhotoven ze žulových kostek. Propojovací chodníky byly napřímeny tak, aby vyhovovaly potřebám chodců. V tomto komunikačně exponovaném místě byla vytvořena zóna určená k odpočinku – oválný prostor obklopený zelení a osazený lavičkami. Provedenou investicí bylo docíleno významné architektonické proměny, která přinesla značný komfort zvláště pro občany bydlící v Kaštanové ulici, ale i pro návštěvníky obce. Nemenší význam má proměna z estetického hlediska, neboť citlivě a důstojně propojuje historické a moderní části obce.

 • Realizace: 1. 6. 2015 – 30. 10. 2015
 • Iniciátor proměny: obyvatelé Kaštanové ulice
 • Investor:
  • ROP Severozápad
  • Obec Březno
 • Další partneři realizace proměny:
  • Základní škola
  • TJ Sokol Březno
  • SRPDŠ
  • Ivana Hampová, Inženýrská kancelář Hampová, s. r. o.
 • Projektant: URBAN, projektová kancelář
 • Realizační firma: Vodohospodářské stavby Teplice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy