header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PLK Plzen titulMěstský dům c. k. kamerálních úřadů byl postaven v roce 1844 jako mohutná úřední budova zaujímající svým uličním průčelím polovinu bloku na bývalém Štěpánském náměstí, dnešních Kopeckého a Smetanových sadech. Cenný objekt nechal pro město postavit plzeňský knihař a knihkupec Vojtěch Hässler, který v roce 1835 vyhrál v dobročinné vídeňské loterii. Objekt postupně sloužil obecné a měšťanské chlapecké škole, současně i obecné škole pro dívky. Dívčí škola později ustoupila výstavbě budovy Měšťanské besedy, která nahradila západní část budovy Kamerálu. Chlapecké školy v objektu zůstaly do roku 1934, poté byl v budově až do roku 1949 Městský vyživovací úřad, následně tam do roku 1991 sídlil státní podnik Stavoprojekt. Nyní jsou v objektu plzeňské magistrátní úřady.
Název domu pochází z německého slova kamerale, které znamenalo státní finanční hospodářství, v tomto případě sídlo finančních a celních úřadů, později uváděných jako finanční ředitelství.
Město Plzeň obnovou průčelí sledovalo, aby byly zachovány provozní dispoziční vztahy úřední budovy, současně však, aby byla v nejvyšší možné míře domu navrácena původní architektonická podoba. Obnově cenné památky předcházely podrobné průzkumy. Ty pomohly zpřesnit rekonstrukční práce na profilacích jednotlivých říms, kterých bylo na průčelí rozpoznáno 19 různých druhů. Při práci restaurátoři nalezli zlomek zdobného meandru ve spodní části litinového zábradlí balkonu a díky tomu mohlo být i zábradlí obnoveno do původní podoby.
Budova měla v historii několik různých barevných variant, avšak vždy v jednom odstínu, odpovídajícím jejímu slohovému pojetí. Pro památkovou autentičnost a hodnotu objektu byla zvolena vápenná technologie opravovaných omítek, včetně finálního nátěru, jehož odstín spolu s barevností oken odpovídá úpravě z období okolo roku 1900, kdy již byl Kamerál dochován v současném rozsahu vedle budovy Měšťanské besedy.

  • Realizace: 18. 9. 2014 – 30. 6. 2015
  • Iniciátor proměny: Statutární město Plzeň
  • Investor: Statutární město Plzeň
  • Projektant: Jiří Opl, Atelier Soukup
  • Realizační firma: SILBA - Elstav s.r.o.

01 PLK Plzen pred 02 PLK Plzen po 03 PLK Plzen 04 PLK Plzen 05 PLK Plzen 06 PLK Plzen 07 PLK Plzen

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy