header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 OLK Prostejov krizovatka titulKřižovatka byla rušným bodem na vnitřním okruhu města, který však dopravu spíše blokoval. Rytmus semaforů umístěných na krátkých vzdálenostech dopravu často zpomaloval a ovzduší už tak smogem značně zatíženého města znečišťovaly výfukové zplodiny. Styková křižovatka nebyla dostatečně schopna pojmout množství automobilové dopravy vnitřního okruhu města.
Rekonstrukce prostoru dnes umožňuje plynulejší průjezd vozidel. Kruhový objezd nabízí bezpečnější řešení dopravní situace na důležité městské komunikaci. Eliminuje jízdu na červenou a nepřiměřenou rychlost motoristů. Dnes nedochází k nežádoucí kumulaci vozidel, tak, jak tomu bylo u světelně řízené křižovatky. Ubylo i dopravních nehod.

  • Realizace: 2015
  • Iniciátor proměny: Olomoucký kraj ve spolupráci se statutárním městem Prostějovem
  • Investor: Olomoucký kraj a statutární město Prostějov
  • Realizační firma: INSTA CZ, s.r.o., Olomouc

01 OLK Prostejov krizovatka pred 02 OLK Prostejov krizovatka po 03 OLK Prostejov krizovatka 04 OLK Prostejov krizovatka 05 OLK Prostejov krizovatka 06 OLK Prostejov krizovatka

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy