header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 JHM Lomnice oranzerie titulV bývalém zámeckém zahradnictví Serényiů byla v r. 2002 objevena oranžerie se dvěma navazujícími stavbami. Ty byly dle sdělení původního zahradníka Bohumila Čepičky a také archeologickým průzkumem (ARCHAIA Brno, o.p.s.) určeny jako hrnčírna a pec. Podobné funkční propojení stavebních objektů se v ČR nevyskytuje, proto byla majitelkám doporučena obnova objektů, byť byly v havarijním stavu. Propadlé stropy byly napadené dřevomorkou, krytina, zděné a dřevěné prvky se rozpadaly, také zasklení oranžerie nebylo funkční. Pro unikátnost spojení těchto objektů byl pracovníky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně podán návrh na prohlášení za kulturní památku Ministerstvem kultury. Podle archivního bádání byly v r. 1744 v zámeckém zahradnictví dokonce oranžerie dvě, byl zde i kaméliovník, fíkovna, ananasovna, růžovna, součástí byl ovocný sad, sklad ovoce a dům zahradníka.
Obnova staveb byla zahájena na podzim 2011, kdy majitelé zprovoznili Zahradnictví pod zámkem. V r. 2013 došlo v půdním prostoru nad pecí k překvapivému nálezu zlomků terakotových zahradních lemovek a sádrových forem na jejich výrobu. 13. 8. 2014 byla obnova ukončena, o měsíc později v rámci Dnů evropského dědictví byla pro veřejnost slavnostně otevřena expozice v oranžerii. Vedle 11 typů restaurovaných lemovek a 3 sádrových forem tvoří součást expozice lemovky zapůjčené z jiných objektů (Lysice, Vranov nad Dyjí, Milotice, Kroměříž, Hluboká nad Vltavou, Landfrasova vila v Jindřichově Hradci) a 4 tematické panely. Oranžerie je zpřístupňována v rámci Víkendu otevřených zahrad Dnů evropského dědictví. Záchrana oranžerie s hrnčírnou získala v r. 2015 cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii Cena veřejnosti – Památky děkují.

 • Iniciátor proměny: Ing. Dagmar Fetterová
 • Investor:
  • Ministerstvo kultury – Havarijní program
  • Městys Lomnice
  • majitelky Zdeňka Tousková a Marie Netrefová
  • sponzoři
 • Další partneři realizace proměny:
  • Národní památkový ústav – ÚOP v Brně, ORFIAN (konzultace)
  • členové Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, členové ORCHIDEA klubu (propagace)
 • Projektant: STABIL s.r.o.
 • Realizační firma: MOLAT spol. s r.o.

01 JHM Lomnice oranzerie pred 02 JHM Lomnice oranzerie po 04 JHM Lomnice1 pred 08 JHM Lomnice3 pred 07 JHM Lomnice3 po 10 JHM Lomnice4 pred 09 JHM Lomnice4 po 12 JHM Lomnice5 pred 11 JHM Lomnice5 po 14 JHM Lomnice6 pred 13 JHM Lomnice6 po 16 JHM Lomnice7 pred 15 JHM Lomnice7 po 18 JHM Lomnice8 pred 19 JHM Lomnice9 po  

 

Příběh proměny oranžerie v Lomnici u Tišnova a její nové využití

Ing. Dagmar Fetterová, v Brně dne 29. ledna 2016

 

Úvod

Součástí zámků, hradů ale i klášterů bývaly oranžerie, skleníky a fíkovny. Sloužily k přezimování teplomilných rostlin, případně k pěstování plodů a květin pro vlastní potřebu. Někdy navazovaly přímo na šlechtická sídla a bývaly v nich pořádány různé slavnosti i společenská setkání. Jedná se o typologicky rozmanité stavby, mnohdy se zajímavými osudy, se kterými jsem se v roce 2000 začala seznamovat. V rámci úkolu Ministerstva kultury České republiky s názvem „Věda a výzkum“ byl v letech 2000-2004 realizován projekt „Průzkum oranžerií, skleníků a fíkoven v zámeckých zahradách a parcích“. Podnětem k průzkumu a záchraně oranžerií bylo nečekané a emotivní „oslovení“ zuboženou oranžerií v Českém Rudolci v roce 1999. Tato oranžerie prošla bouřlivým osudem od téměř jisté zkázy až po kompletní přebudování a slouží jako pivní a sluneční lázně, ve sklepních prostorách je umístěno wellnes centrum.

 

Záchrana lomnické oranžerie

Zachráněná oranžerie se nachází v městské památkové zóně v Lomnici u Tišnova (okres Brno-venkov v Jihomoravském kraji). V bývalém zámeckém zahradnictví Serényiů byla náhodně objevena oranžerie v r. 2002 a byl zahájen její průzkum. V roce 2005 byla navázána spolupráce s tehdejším majitelem, bývalým zahradníkem panem Bohumilem Čepičkou, který nebyl s myšlenkou záchrany oranžerie nijak nadšen. Až v roce 2009 vznikla dohoda mezi novými majitelkami – Zdeňkou Touskovou a Marií Netrefovou o zahájení procesu záchrany havarijní stavby. Teprve při archeologickém průzkum (ARCHAIA Brno, o.p.s.) a podle ústního podání pana Čepičky byly stavby navazující na oranžerii identifikovány jako hrnčírna a pec, což je u nás unikátní spojení, které nemá u nás obdoby. Odborní pracovníci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně připravili žádost na prohlášení za kulturní památku Ministerstvem kultury. Začátkem r. 2010 došlo k prohlášení a bylo zadáno zpracování projektu obnovy u firmy STABIL s.r.o. Brně. V listopadu 2010 byla stavba zařazena na Seznam ohrožených kulturních památek. Na podzim roku 2011 byla zahájena 1. etapa záchrany oranžerie firmou MOLAT spol. s r.o. z Velkých Opatovic (výměna a montáž krovů a krytiny oranžerie, vyhotovení a osazení okenní soustavy a dveří, vnitřní omítky).

V roce 2011 bylo majitelkami a panem Lukášem Touskem obnoveno „Zahradnictví pod zámkem“.

V roce 2012 na podzim byla zahájena 2. etapa záchrany hrnčírny (výměna a montáž krovů a krytiny, tesařské práce, nátěry).

V roce 2013 ve 3. etapě došlo k výměně a montáži krovů a krytiny u pece. Dne 27.7.2013 došlo k překvapivému nálezu zlomků terakotových zahradních lemovek a sádrové formy k jejich vytváření, které byly očištěny a restaurovány. Bylo zkompletováno 11 druhů lemovek a 3 sádrové formy. Na nález navazoval průzkum lemovek na jiných objektech.

V roce 2014 začala poslední 4. etapa záchrany – bylo provedeno vyzdění čelní stěny pece, osazení dveří a vnější omítky.

13.8.2014 byla dokončena celková obnova oranžerie, hrnčírny a pece a o měsíc později byla slavnostně otevřena expozice v obnovené oranžerii.

 

Nové využití oranžerie, hrnčírny a pece

V expozici oranžerie jsou umístěny restaurované lemovky v počtu 11 ks a 3 formy z Lomnice, dále zapůjčené lemovky z jiných objektů (Lysice, Milotice, Vranov nad Dyjí, Kroměříž, Landfrasova vila v Jindřichově Hradci, Hluboká nad Vltavou), zde nalezené zbytky keramiky, třecí mlýnek na hlínu, 4 tématické panely aj. V rámci oslav Dnů evropského dědictví v r. 2014 a 2015 interiér oranžerie zkrášlily jiřinky věnované pěstitelem panem Janem Křepelou z Kunštátu. V rámci akce Víkend otevřených zahrad v r. 2015 návštěvníci prošli jak zámeckým parkem s odborným výkladem Doc. Ing. Jana Laciny, CSc., tak si mohli prohlédnout expozici v oranžerii i samotnou pec, jejíž funkci nám objasnil pedagog-keramik Bohumil Jakeš z Brna.

Hrnčírna je využívána jako zázemí provozu zahradnictví, interiér pece a torzo tělesa pece nebyly nijak upraveny vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní historicky cenný prostor, který u nás nemá obdoby.

 

Financování záchrany a prezentace objektu

Práce na záchraně probíhaly od roku 2011 do roku 2014 a byly financovány z havarijního programu Ministerstva kultury České republiky ve výši 827 000 Kč. Podíl městyse Lomnice, sponzorů a majitelek činil 233 103 Kč. Bez vstřícného přístupu starosty městyse Lomnice Ing. Milana Vojty a pracovnímu kolektivu radnice by nebyla záchrana nikdy provedena.

V časopise Zahrada – park – krajina XXIV. ročník č. 3/2014, Sborník přednášek Dny zahradní a krajinářské tvorby je příspěvek s názvem „Záchrana havarijní stavby oranžerie, hrnčírny a pece v městské památkové zóně v Lomnici u Tišnova“, s. 32-35, kde pojednávám ve větší šíři o záchraně oranžerie. Po celou dobu záchrany byli občané Lomnice pravidelně informováni o postupu záchrany v Lomnickém zpravodaji, stejně tak i občané Tišnova v Tišnovských listech. Spolu s oranžerií byly prezentovány i další významné kulturní památky Lomnice. V r. 2015 byla provedena rekonstrukce Židovského náměstí, který se synagogou a nedalekým židovským hřbitovem tvoří významný historický komplex.

 

Získané ocenění

Záchrana oranžerie s hrnčírnou a pecí získala v roce 2015 Cenu veřejnosti-Památky děkují v rámci ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jen díky zaslaným hlasům četných přátel této oranžerie.

Další souvislosti.

Během zpracování úkolu o oranžeriích byla vytvořena pracovní skupina složená ze specialistů na historické zahrady a parky a z vedoucích zámeckých zahradníků. Později se přidali např. pracovníci z Botanické zahrady Troja, z firmy JASAN z Břevnovského kláštera aj. Pro tuto pracovní skupinu používáme zkratku ORFIAN (oranžerie – fíkovny –ananasovny). Pomáháme např. řešit nesnadné úkoly při záchraně oranžerií a skleníků, které by mohly zaniknout (např. unikátní skleník v Liběšicích) anebo zabránit nevhodnému přebudování (např. oranžerie v Letohradě) aj. V letošním roce se uskuteční již 10. pracovní jednání v regionu Olomoucka.

Mezinárodní spolupráce.

V roce 2004 byla navázána spolupráce s Německou oranžerijní společností „Arbeitskreis Orangerien in Deutschland e. V.“ (AKO e. V.), kde jsme s olomouckým kolegou Ing. Jozefem Laššákem poprvé informovali na 25. výročním setkání německých oranžeristů v Bad Muskau široké fórum specializovaných posluchačů o průzkumu našich oranžerií. Po deseti letech v roce 2014 jsem se zúčastnila 35. setkání AKO e. V. v Grosssedlitz, kde jsem informovala o průběhu a dokončení obnovy oranžerie v Lomnici u Tišnova.

 

Osobní návštěvu oranžerie lze dohodnout s paní Zdeňkou Touskovou: mobil 737 858 537

Závěr:

Děkuji všem, kteří se podíleli na záchraně staveb a také děkuji za morální podporu všech známých a přátel., bez kterých by tento příběh nikdy nevznikl.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy