header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 STC Hajek titulPoutní cesta byla postavena v letech 1720–1734 v délce téměř 18 km na trase prastaré zemské stezky z Prahy do Němec. Z původních dvaceti kaplí jich do dnešního dne zbylo pouhých jedenáct. Hájecká cesta ale nese významné prvenství, její kaple jsou největšími výklenkovými kaplemi, které kdy poutní cestu lemovaly. Příkladem zachráněné a zároveň přemístěné kaple je kaple č. 11, která stojí u mimoúrovňové křižovatky pražského okruhu, a jejíž přestavba byla realizována MČ Praha 6.
Mezi zřícené kaple patří od roku 1983 i č.18. Na původním místě se dochovala jen nepatrná část. Město Hostivice již několik let usiluje spolu se spolkem Poutní cesta Hájek o její záchranu. Ta začala v říjnu 2015 vydáním stavebního povolení. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR a také řada sponzorů v čele s Řízením letového provozu ČR. Na trasu poutní cesty bylo spolkem rozmístěno několik informačních panelů a veřejnost byla informována o záměru obnovy trasy poutní cesty a rozpadlé kaple.
V roce 2015 byla vypsána veřejná sbírka na obnovu kaple č.18 a proběhlo několik kulturních akcí, zaměřených na zviditelnění celé barokní památky. Její minulost, současnost i budoucnost představuje putovní výstava. Za vybranou částku 220 000 Kč byla ruina kaple č.18 odborně rozebrána, základové kamenné prvky deponovány ve františkánském klášteře v Hájku a na místě postavena základová deska kaple včetně propustku pro odvod vlhkosti. Obnova kaple pokračuje pomocí veřejné sbírky i v roce 2016. Spolek získává prostředky na obnovu kaple prodejem pohlednic, turistických známek, vystřihovánek a odznaků s motivy kaplí.

  • Realizace: 2015–2016
  • Iniciátor proměny: Spolek Poutní cesta Hájek, z.s.
  • Investor: MÚ Hostivice a spolek Poutní cesta Hájek, z.s.
  • Projektant: Ing. arch. Martin Feistner

01 STC Hajek pred 02 STC Hajek po 03 STC Hajek pred 04 STC Hajek po 05 STC Hajek 06 STC Hajek 07 STC Hajek 08 STC Hajek 09 STC Hajek 10 STC Hajek

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy