header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PLK Nepomuk titulKolem roku 2000 nebyla chátrající budova někdejšího lesního úřadu právě ozdobou města Nepomuku. Objekt, zapsaný v evidenci památkového ústavu jako „zámeček“ a v přehledech památek uváděný obvykle jako „stará pošta“, sloužil po odchodu Státních lesů na počátku 90. let chvíli jako prodejna stavebnin, pak ale již jen podléhal zubu času. Stavební úpravy, která se na něm podepsaly v druhé půli 20. století mu na kráse také nepřidaly. Zejména bývalé poštovní stáje byly znehodnocené množstvím necitlivých zásahů.
Budova přitom měla bohatou historii. Dům postavený roku 1672 zelenohorským hejtmanem Danielem Františkem Táborským z Hirschfeldu jako rodinná rezidence, býval nejen sídlem poštovní dostavníkové stanice „Zelená Hora“, ale i největším hospodářstvím v Nepomuku. V závěru 19. století patřil přímo zelenohorskému velkostatku, za kněžny Vilemíny z Auerspergu se dočkal přestavby do dnešní podoby.
Více než deset let trvající série postupných oprav měla za cíl navrátit domu podobu, kterou měl na konci 19. století.
Fasády se dočkaly záchrany a doplnění bohaté štukové výzdoby. Z interiérů zmizely typové dveře, aby se mohly vrátit dvojkřídlé kazetové, v některých místnostech byla obnovena historická výmalba.
Největší proměna proběhla v někdejších stájích. Z garáží s orezlými vraty se opět staly barokní stáje. Místo poštovních koní jsou tu dnes ustájeny historické motocykly a automobily. Expozice veteránů je návštěvníkům přístupná již pár let, od letoška ji v domě samotném doplnila výstava mapující stavební dějiny města i tohoto objektu a několik dobových interiérů. Z rozpadající se stavby se stal jeden z turistických cílů jihočeského Nepomuku – rodiště sv. Jana Nepomuckého, městečka pod známým zámkem Zelená Hora, jehož jméno nese i stará pošta.

 • Realizace: 2003–2015
 • Iniciátor proměny: Pavel Kroupa
 • Investor:
  • František Kroupa
  • Program rozvoje venkova 2007–2013
 • Další partneři realizace proměny:
  • Společnost přátel starého Nepomuka, z.s.
  • Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku, z.s.

 01 PLK Nepomuk pred  02 PLK Nepomuk po 06 PLK Nepomuk 03 PLK Nepomuk  05 PLK Nepomuk 04 PLK Nepomuk

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy