header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původní románský kostel pochází z 12. století. Goticky přestavěn v 2. polovině 14. století a dalšími úpravami pak prošel v 2. pol. 17. století a roku 1855. V 2. polovině 20. století došlo k útlumu bohoslužebného provozu a tím i k postupnému chátrání. Výrazně se projevil další problém – nadměrná vlhkost v základové partii. Nasákavé opukové zdivo vodu s agresivními solemi transportovalo vzhůru, místy více než metr nad podlahu kostela. Oba severní přístavky – sakristie a márnice byly vážně staticky oslabené a vnější omítky z větší části chyběly.
Proběhla rozsáhlá oprava kostela spočívající v odvodnění stavby formou drenáže, opravě zdiva v soklové partii uvnitř i vně kostela, sanaci statických poruch zdiva a obvodového zdiva obou severních přístavků, restaurování kamenických fasádních prvků spojených se zajištěním fragmentů dochovaných románských a gotických omítek v exteriéru, dozdění torzálně dochovaného opěrného pilíře, výměně okenních výplní za nové zhotovené klasickým truhlářským způsobem, repasi původních dveří a doplnění dveří a mříže hlavního vstupu, opravě a doplnění fasádních omítek, opravě tesařské vazby krovu, snesení a obnově sanktusové věžičky, položení modřínového štípaného šindele na nové laťování.

  • Realizace proměny: 2010–2013
  • Iniciátor proměny: Římskokatolická farnost Smečno
  • Další partneři realizace proměny: Obec Želenice
  • Investor: Program rozvoje venkova ČR
  • Projektant: Ing. Otakar Hrdlička
  • Realizační firma: Tostcz, s.r.o.

http://cs.wikipedia.org/zelenice

před Železnice po Železnice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy