header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kruhová křižovatka v Mukařově na silnici první třídy č. 2 byla vybudována v roce 2012. Po několika letech odkladů kvůli majetkoprávním sporům přinesla okamžitě hmatatelnou úlevu místním i projíždějícím řidičům. Zejména těm, kdo se napojují od Českého Brodu či Ondřejova, a zdolávání křižovatky pro ně znamenalo adrenalinový výkon po předchozím často i mnohaminutovém čekání. Součástí stavby byla i úprava vnitřní plochy objezdu, která díky oválné dispozici dosahuje úctyhodných 400 m2. Povrch oválu byl osazen zakrslými jehličnany a dalšími dřevinami – jalovci, šeříky, růžemi, doplněnými mulčovací kůrou. I přes snahu o pravidelnou péči už v prvním roce začaly plošně dominovat plevele, které v důsledku nevhodné zeminy prospívaly daleko lépe než vysazené kulturní rostliny. Centrální křižovatka v obci, vedle níž se podařilo v roce 2013 obnovit poutní křížek, tak působila celkově neutěšeně.
Z iniciativy členů o.s. Mukařov-sko přikročila v létě 2014 Obec Mukařov k celkové revitalizaci středového oválu. Původní dřeviny byly vykopány a přestěhovány na vhodnější stanoviště v obci, povrch byl doplněn novou zeminou a světlým oblázkovým mulčem, který díky své kontrastní barvě zvyšuje bezpečnost objezdu. Nová koncepce objezdu je postavena na dominantních balvanech, které připomínají místní kamenickou tradici (tu je možno blíže poznat na nedaleké naučné stezce Po stopách kameníků).
Symbolická poloha křižovatky na rozhraní Mukařova a Srbína je zdůrazněna naznačeným dlážděným chodníčkem, který pomyslně propojuje i třetí část obce, Žernovku. Základ výsadby tvoří jehličnany. Trvalková výsadba bude vzhledem ke složitým stanovištním podmínkám řešena především formou dočasných kontejnerů s tím, že výhledově budou dosazovány druhy, u nichž se prokáže potřebná odolnost.

  • Realizace proměny: červenec – září 2014
  • Iniciátor proměny: O.s. Mukařov-sko
  • Další partneři realizace proměny: Dobrovolníci spolupracující na realizaci proměny
  • Investor Obec Mukařov
  • Realizační firma: Kateřina Budínová

www.mukarov-sko.cz

před Mukařov po Mukařov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy