header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

titul PrachaticeOmítka uličních fasád byla zejména v dolní části na konci své životnosti, projevovaly se důsledky zasolení, místy zcela chyběla. Dvorní fasáda byla v minulosti zateplena tenkou vrstvou polystyrenu, který nebyl schopen zajistit očekávané tepelně technické vlastnosti. Způsoboval vlhnutí zdiva a plesnivění vnitřního povrchu dvorní stěny v interiéru domu. Na fasádě byl navíc zřetelný rastr použitých polystyrenových desek. Barevnost fasády neodpovídala slohovému zařazení domu.
V rámci obnovy fasády byly řešeny obě uliční a hlavní dvorní fasáda. Ze dvorní fasády byl odstraněn zateplovací systém. Fasáda byla omítnuta vápennou jednovrstvou omítkou utaženou dřevem při zachování přirozených nerovností zdiva. Do Solní ulice na spodní části byla provedena sanační opatření. Omítka fasády byla vyspravena a byly doplněny chybějící plastické prvky. Na dvorní zdi a korunní římse do Horní ulice byla vyměněna keramická krytina. Barevnost fasády je řešena zcela nově, a to v barokním duchu.

  • Realizace proměny: 26. 6. 2014 – 30. 9. 2014
  • Iniciátor proměny: MěÚ Prachatice
  • Investor: Město Prachatice, Ministerstvo kultury
  • Realizační firma: SABBIA s.r.o.

www.visitprachatice.cz

pred Prachatice po Prachatice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy