header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vernisáž výstavy ve Dvoraně zámku Ostrov „685. výročí první zmínky o královském městě Ostrov“

DSC 4258První výstava roku, věnovaná mimo jiné i osobnosti Karla IV., byla zahájena ve čtvrtek 21. ledna 2016 ve Dvoraně zámku Ostrov a naše město se tak oficiálně zapojilo do celostátních oslav 700. výročí narození Karla IV., které budou probíhat po celý rok 2016 v celé České republice.

Výstava 685. výročí první zmínky o královském městě Ostrov, jejímž autorem je Mgr. Lubomír Zeman, připomíná rok 1331 jako nejvýznamnější datum v Ostrovské historii. Cílem této drobné výstavy je připomenout si význam lucemburské dynastie v historii českých zemí i samotného města Ostrova, a to v místě, které nepochybně pamatuje požehnanou dobu vlády "Otce vlasti". Výstava je navíc rozšířena o národní putovní výstavu Má vlast cestami proměn, přinášející svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině.

Během zahájení výstavy promluvil její autor Mgr. Lubomír Zeman společně s president Asociace Entente Florale CZ – Souznění Ing. Karlem Drhovským a s ředitelkou AEF Ing. Drahomírou Kolmanovou, díky kterým mohla výstava Má vlast cestami proměn doputovat i do Ostrova. Karel IV. s přínosy jeho vlády společně s tématem rozvoje a zvelebování naší země se tak staly nosnou linkou propojující obě výstavy v jeden celek. Jako malé poděkování za snažení města Ostrov v rozvoji a obrodě svých památek, bylo od AEF věnováno na vernisáž vyšehradské víno, odkazující opět na osobnost Karla IV. zakladatele tradice pěstování vín v české kotlině. 

Vernisáž výstavy se těšila hojné návštěvnosti, hudebně ji doprovodil Henry band a písně z filmu Noc na Karlštejně. Mezi hosty se mimo jiné objevila také delegace z partnerského města Oberwiesenthal a téma výstavy přilákalo i primátora města Karlovy Vary archeologa, historika Mgr. Jiřího Klsáka.

Eliška Failová, projektový manažer DK

DSC 4258DSC 4278 DSC 4283 

DSC 4288 DSC 4297   

     

Tato kulturní akce je pokračováním úspěšného projektu “Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal“, realizovaného v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.                                                                                         

Diese Kulturveranstaltung ist eine Fortsetzung des erfolgreichen Projektes „Intensivierung der grenzüberschreitenden touristischen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Ostrov und der Stadt Kurort Oberwiesenthal“,  das im Rahmen des Programms Ziel 3 / Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik realisiert wird, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert wird.

 

V ve dvoraně zámku v Ostrově jsem zažili nádhernou atmosferu na vernisáži výstavy Má vlast cestami proměn. WP 20160121 16 37 27 Pro WP 20160121 17 40 24 Pro WP 20160121 17 44 53 Pro WP 20160121 17 53 43 Pro WP 20160121 18 03 47 Pro