header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci nového dotačního programu Ministerstva zemědělství na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova.

Účelem tohoto programu je podpořit údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržbu a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

Výše dotace může být až 700 tis. Kč na 1 projekt. Požadovaná spoluúčast je 30 %. Žadatel o dotaci může podat jednu žádost na více objektů stejného typu v rámci jednoho katastrálního území (příklad: 1 žádost = 3 kapličky, 1 žádost = 2 historické zemědělské stroje, apod.). Žádosti se přijímají od 27.1. do 15.3.2016.  

Úplné znění najdete na (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html).