header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

ČB kraj.ú.-Ing. Milan Nebesář D.Kolmanová a A.Pavlíková 3-2015Ve středu 4. 3. 2015 proběhla schůzka s vedoucím kanceláře hejtmana Jihočeského kraje Ing. Milanem Nebesářem.  Zástupci Asociace Souznění představili panu vedoucímu projekt Má vlast cestami proměn – národní putovní výstavu, která je projevem úcty k lidem zvelebujícím prostředí našeho domova. Výstava letos vstupuje do svého 7. ročníku. Spolupracuje 11 krajů, které podporují propagaci příkladných proměn objektů, návsí, náměstí, parků, drobných staveb a krajiny.

Jihočeský kraj je devátým navštíveným krajem. Přestože byl zejména díky městu Prachatice prvním hlavním partnerským krajem projektu a výrazně se zasloužil o jeho vznik a životaschopnost, aktivní spolupráce na několik let ustala.

Pan vedoucí vyslechl základní informace, velmi pozitivně projekt zhodnotil a navrhl možnosti, jak rozvinout součinnost v tomto roce a zejména pro rok příští. Jeden z jeho klíčových návrhů  je zcela zásadní a systémový pro celý projekt:  Zahrnout propagaci na výstavě do grantových programů jako dokumentaci účelně vynaložených veřejných prostředků.

ČB-věd.knihovna-AaD selfíčkoNávštěvu zástupců Asociace Entente Florale CZ v Českých Budějovicích provázela jedna krásná a neuvěřitelná záhada: Do vědecké knihovny měla doputovat průřezová kolekce výstavy ročníku 2014. 


v tech.knihovně ČB-A.Pavlíková p. Mašínová D. Kolmanová
 Obraz2100

K našemu překvapení se zde objevil ročník 2013, který už nikde neputuje… Paní referentky z vědecké knihovny zajistily vzornou instalaci výstavy a krásnou propagaci. Díky nim mají návštěvníci českobudějovické vědecké knihovny jedinečnou příležitost – vidět kolekci výstavy, kterou už niko nikdy neuvidí.

Drahomíra Kolmanová, Anna Pavlíková Kutějová

Obraz2101 Obraz2102 Obraz2104