FBYouTubeen

 

Partnerské kraje a veřejné instituce

Slavnostní zahájení a celoroční putování a prezentace výstavy jsou možné jen díky partnerství s kraji České republiky a dalšími významnými subjekty.

V rámci partnerství nabízíme partnerským krajům:

 • možnost aktivní spolupráce při výběru proměn reprezentujících kraj
 • prostor v programu slavnostního zahájení na Vyšehradě
 • zázemí při slavnostním zahájení (prezentační prostor ve sdíleném stánku pro tištěné materiály a regionální produkty, parkování jednoho auta)
 • logo na podiu při slavnostním zahájení představení hlavního tématu proměn kraje v rámci moderovaného programu
 • možnost přednostního vystavení kolekce na významné akci v regionu
 • spolupráci AEF CZ na zajištění programu vernisáže výstavy v regionu
 • zpracování letáku informujícího o vystavených proměnách z kraje, poskytnutí tiskového PDF

Hlavnímu partnerskému kraji navíc:

 • samostatný stánek na slavnostním zahájení na Vyšehradě
 • putovní srdce vlasti a srdce kraje, které v kraji zůstane
 • vysazení potomka památného stromu z kraje a instalace pamětní tabule k „mateřskému“ stromu vysvětlující, že potomek je vysazen na vyšehradské akropoli
 • zařazení kulturního vystoupení z kraje do hlavního programu
 • mediální propagaci
 • zpracování letáku informujícího o vystavených proměnách z kraje, tisk v počtu min. 200 ks

Výše příspěvků partnerských krajů a vzájemná plnění při propagaci projektu jsou stanovovány individuálně na základě vzájemné domluvy. Máte-li zájem o partnerství v projektu, napište nám do 31. 1. 2017 na info@aefcz.eu nebo kontaktujte ředitelku AEF CZ Ing. Drahomíru Kolmanovou, tel.: 777 581 983.

Firmy a organizace

Partnerům z řad firem a organizací nabízíme individuální prezentaci v rámci slavnostního zahájení i v průběhu celoročního putování.  Konkrétní podmínky spolupráce vzniknou na základě vzájemné domluvy.

Máte-li zájem o partnerství v projektu, napište nám na info@aefcz.eu nebo kontaktujte ředitelku AEF CZ Ing. Drahomíru Kolmanovou, tel.: 777 581 983.

 

Za záštitu děkujeme:

 • předsedovi Senátu Parlamentu ČR Miloslavu Nenutilovi
 • ministru kultury ČR Danielu Hermanovi
 • ministrini pro místní rozvoj ČR Karle Šlechtové
 • radnímu Libereckého kraje Vítu Příkaskému

 

Za podporu a partnerství děkujeme:

 

Hlavní partner:

 

Partneři:

   kraj Jihomoravský                                      Ministerstvo pro místní rozvoj    Ministerstvo kultury

 

Spolupracují:

               jedlicka   nase knihacz logo nszm barva   MONUMENTA VIVA LOGO CMYK  Nase kniha logo hřbet

 

Mediální partnerství:

logo 6 05 naserodina   LOGO INTERNETOVY PORTAL PP final 1   logo 6 04 kampocesku     logo 6 06 turistika cz     logo 6 01 cesky rozhlas region    logo 6 02 cesky rozhlas regina

 

A samozřejmě také všem vystavovatelům z celé ČR!