Spolek Cestami proměn šíří úctu k vlasti. Spojuje lidi dobré vůle a napomáhá zvelebování našeho společného domova. Sídlí na staroslavném Vyšehradě, v duchovním centru naší země, v historické kaplance Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Vznikl v roce 2006 jako Asociace Entente Florale CZ - Souznění.

Jsme skupina profesionálů v různých oborech, kteří si váží svého domova. Navazujeme na aktivity, které naši členové vyvíjeli v rámci působení v evropském programu Entente Florale Europe, v doslovném překladu Porozumění prostřednictvím rostlin, Evropa. Do něho v roce 2002 přivedli Českou republiku Drahomíra Kolmanová, současná ředitelka spolku, a Jan Borský, a do r. 2006 zde působili jako hodnotitelé i spoluzakladatelé spolku Jan Hendrych a Sylvie Majerová.

Zúročujeme získané zkušenosti a dále je rozvíjíme za široké spolupráce místních obyvatel.

Propojujeme místní společenství, šíříme dobré příklady, motivujeme k osobní odpovědnosti za místo, kam patříme. A zejména děkujeme. Společně s kraji a dalšími partnery děkujeme starostům a dalším místním hybatelům za osobní statečnost, nadšení, čas, znalosti a osobní nasazení. Za to, že jim není lhostejné chátrání objektů, že se dokáží spojit se sousedy pro dobrou věc, že jdou a udělají, co je potřeba. Je nám ctí šířit dobré zprávy. Je nám ctí přinášet inspiraci k dalšímu zvelebování našeho společného domova.

Našimi projekty jsou:

Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn,

Floriade Expo CZ,

Podvečery s osobnostmi  

soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR