Spolek Cestami proměn šíří úctu k vlasti i světu. Spojuje lidi dobré vůle a napomáhá zvelebování našeho společného domova.
Sídlí na staroslavném Vyšehradě, v duchovním centru naší země. Vznikl v roce 2006 jako Asociace Souznění v souladu s Národní kulturní památkou Vyšehrad, příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy. Spolupracuje s ní a šíří poselství tohoto místa za hranicemi Prahy a naší země.

 Jsme skupina profesionálů v různých oborech, kteří si váží svého domova.

Zanedbaná místa a objekty nám vadí natolik, že jsme se rozhodli věnovat svůj čas, znalosti, nadšení a schopnosti jejich nápravě. Navazujeme na aktivity, které naši členové vyvíjeli v rámci působení v evropském programu Entente Florale Europe, Porozumění prostřednictvím květin.
Zúročujeme získané zkušenosti a dále je rozvíjíme za široké spolupráce místních obyvatel.
Propojujeme místní společenství, šíříme dobré příklady, děkujeme za dobrou práci. Motivujeme k osobní odpovědnosti za místo, kam patříme.


Našimi stěžejními projekty jsou

Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn,

Podvečery s osobnostmi 

a

soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR