header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V centru města Zlína bylo zrekonstruováno tržiště Pod Kaštany, které fungovalo v téměř nezměněné podobě od roku 1973, kdy byl veřejný prostor upraven podle návrhu architekta Jiřího Čančíka. Neutěšený stav tržiště byl letitým problémem, původní stavba již neodpovídala dnešním standardům praktickým ani estetickým. Proměnu iniciovali představitelé města Zlín. Již v roce 2004 vypracovala kancelář ellement architects první prověřovací studii, která vedla v dalších stupních až k vypracování
projektové dokumentace a realizaci díla v letech 2021 až 2022.
Při rekonstrukci musely být zohledněny požadavky památkové péče, odboru městské zeleně a uživatelů (prodejců, správy trhu atd.) a majitelů stávajících dvou prodejních budek, které nebyly součástí projektu rekonstrukce. V průběhu příprav byly organizovány participativní diskuze s prodejci. Velký důraz byl kladen na ekologii budoucího prostoru (zelené střechy objektu, nová výsadba, vsakovací dlažby). Realizace jako taková pak znamenala výrazná omezení pohybu chodců i dopravy. Zkušební
provoz tržiště probíhal v lednu a únoru. Slavnostní zahájení prodejní sezóny proběhlo 1. dubna 2023.
Rekonstrukce tržiště Pod Kaštany reaguje na množství požadavků, jež jsou na místo v centru města kladeny. Většina prodejních míst je orientována zády k hlavní komunikaci. Prostor tržiště se tak mohl prolnout se zámeckým parkem. Byly vybudovány nové objekty zvyšující standard vybavenosti: zázemí správy tržiště, prodejců, veřejné toalety, zastávka městské hromadné dopravy. Nově byla vysázena alej lemující třídu Tomáše Bati. Prostor je památkově chráněn, z těchto důvodů bylo vyvinuto atypické variabilní zastínění prodejních míst. Zámecká zeleň má z dálkových pohledů po skončení trhů nadále kompaktní podobu a dovoluje výhled na zámek.

  • Období realizace: 1. 10. 2021 – 30. 11. 2022
  • Iniciátor: statutární město Zlín, Miroslav Adámek, Jiří Korec, Pavel Brada
  • Investor: statutární město Zlín
  • Dotace: Investiční dotace z Fondu Zlínského kraje, poskytovatel Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
  • Projektant: ellement architects s.r.o.
  • Autor architektonického návrhu: ellement architects s.r.o., Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D., MgA. Jan Pavézka, Ing. arch. Hana Maršíková, Ing. arch. Kateřina Kočová, Ing. Václav Babka
  • Realizátor: KKS, spol. s r.o., SMO a.s.
  •  Autor (autoři) fotografií Michaela Topič, Libor Stavjaník – TOAST, Státní okresní archiv Zlín

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy