header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Objekt prodejny postavený v 70. letech v rámci tzv. „akce Z“ byl dílem lidu. To se odrazilo i v provedení stavby a použitých materiálech, obrazně řečeno „co dům dal“. Technický stav domu před rekonstrukcí odpovídal datu a způsobu vzniku objektu. Vedení obce Hlavenec přišlo s iniciativou řešit nevyhovující situaci. Navzdory větší technologické a profesní náročnosti bylo rozhodnuto budovu z důvodů emočních hodnot obyvatel zachovat a jít cestou rekonstrukce. Vzhledem k nezbytným finančním nákladům nutných stavebních prací padlo rozhodnutí o využití evropských dotací. Jako nejvhodnější se jevil fond soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP).
Byla vypracována energetická studie a následně stavební dokumentace, získáno stavební povolení, vysoutěžena firma a stavba začala... Architektonické pojetí, výběr materiálů a barev  odpovídají současným trendům, avšak při zachování tváře tradiční socialistické prodejny potravin – tzv. Jednoty. Nevýrazné odstíny šedé barvy podtrhují tvar hmoty s charakteristickým kšiltem nad vstupem.
Moderním zásahem je pouze novodobé pojetí označení budovy – podsvícený plechový negativ „HLAVENECKÁ PRODEJNA“. Výraznému zlepšení se dostalo okolí budovy, kde byla zrušena zásobovací rampa a naopak vznikl bezbariérový přístup. S ohledem na historické fungování byla zachována tradiční a oblíbená lavička v předprostoru obchodu. Obnovení prodejny udělalo velkou radost pamětníkům, kteří ji v 70. letech stavěli. Přesně kvůli tomu byla zvolena forma rekonstrukce oproti demolici a opětovnému vystavění.

  • Období realizace: březen–září 2021
  • Iniciátor: Obec Hlavenec
  • Investor: Obec Hlavenec
  • Dotace: Operační program životního prostředí (OPŽP), prioritní osa 5 – energetické úspory, specifický cíl 5.1
  • Projektant: Ing. arch. Jan Žižka
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Adam Smotlacha, Ing. arch. Martin Štibor
  • Realizátor: RAVION s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií Ravion s.r.o.

Webová stránka proměny https://www.hlavenec.cz/
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy