header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Cíle revitalizace svahu nad expozicí papoušků byly v zásadě dva. V prvé řadě šlo o stabilizaci svahu značně narušeného kořenovými systémy náletových dřevin, jejichž erozivní činnost místy hrozila až zřícením s přímým ohrožením níže situovaných expozic, potažmo návštěvníků. Druhým cílem pak byla obnova v lokalitě historicky
doložených vinic – dosud bylo možné ve svahu vidět zbytky původních opěrných viničních zdí, které byly revitalizací obnoveny, respektive doplněny. Dalšími stabilizačními prvky vinice pak jsou dřevěné hatě.
Zoo Praha získala dotaci na tento projekt v rámci výzvy Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Na základě smlouvy o financování projektu je hlavním zdrojem finanční pomoci fond Evropské unie. Část prostředků poskytlo i hlavní město Praha. Na zpevněný svah se vrátila vinná réva, která se zde v minulosti pěstovala. Zvoleny byly čtyři odrůdy bílého vína vyšlechtěné ve Státním vinařském institutu v německém Freiburgu jako ekologické a velmi odolné proti chorobám a škůdcům (vinné odrůdy Souvignier gris, Hélios, Muscaris, Solaris). Hrozny dozrávají postupně, takže sklizeň je rozložena do delšího období. Úroda obohacuje jídelníček plodožravým ptákům nebo
primátům v zoo.
Součástí projektu revitalizace bylo také vytvoření oddychového místa s vyhlídkou, kde se návštěvníkům nabízí pohled na nový pavilon exotických ptáků „Rákosův pavilon“ a další expozice dolní části areálu zoologické zahrady. Z oddychového místa je možné se pomocí dobrodružné stezky dostat až na horní cestu nad revitalizovaným svahem. Vznikla tak nová možnost, jak propojit dolní část zahrady s horní.

  • Období realizace: leden–listopad 2015
  • Iniciátor: Zoo Praha, zastoupená ředitelem Miroslavem Bobkem
  • Investor: Zoo Praha, Hlavní město Praha
  • Dotace: Operační program Praha – Konkurenceschopnost
  • Realizátor: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy