header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Výpravní budova železniční stanice Přeštice leží v západní části města Přeštice, v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji v podhůří Šumavy. Stojí u jednokolejné částečně elektrizované trati č. 183 Plzeň – Železná Ruda – Alžbětín. Výpravní budova byla postavena v roce 1876 a od té doby na ní nebyly provedeny výraznější opravy, pouze běžná údržba.
V červenci 2021 začaly stavební práce na její celkové opravě, a to jak uvnitř výpravní budovy, tak v jejím bezprostředním okolí. V rámci objektu byla provedena výměna střešní krytiny, včetně opravy tesařských a klempířských prvků, hromosvodu, kompletní výměna oken a dveří, oprava fasády, oprava vnitřních prostor pro zaměstnance Správy železnic i dopravce, čekárny a WC pro cestující. Okolo výpravní budovy a pod přístřeškem, včetně vstupu na nástupiště, proběhla oprava zpevněných
ploch a doplnění nového mobiliáře.
Oprava zachovala historizující vzhled výpravní budovy s výraznými nárožními bosážemi a šambránami kolem oken a dveří. Hlavní cíl opravy představovalo zvýšení komfortu pro cestující veřejnost a drážní zaměstnance. Budova je vybavena bezbariérovým přístupem, novým opraveným veřejným WC a čekárnou pro cestující vybavenou novým mobiliářem. Jsme rádi, že se nám opravou povedlo přispět k viditelné proměně výpravní budovy, která se tak stala přínosem pro zvýšení kultury cestování v návaznosti
na její užívání širokou veřejností v daném regionu.

  • Období realizace: 19. 7. 2021 – 31. 8. 2022
  • Iniciátor: Správa železnic, státní organizace
  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Projektant: EPLcond a.s.
  • Realizátor: ANTONY COMPANY s.r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy