header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V roce 2019 po mnoha desítkách let odkryli archeologové ve spolupráci s hasiči studnu z přelomu 15. a 16. stolení. Lípy srdčité, rostoucí uprostřed vydlážděného Horního náměstí, musely být na podzim roku 2021 z důvodu špatného stavu pokáceny a zástupci města, historici i archeologové se shodli na tom, že kromě vysazení nových stromů by měla být v těchto místech vybudována „replika“ studny, která bude připomínkou, že právě sem si před více než sto lety chodili Přerované pro vodu.
O existenci studny se vědělo z historických pramenů, nejstarší údaj pochází z roku 1503. Nebyly ale známé podrobnosti o hloubce a stavu studny, která kdysi zásobovala vodou domy na Horním náměstí. Odpovědi našli archeologové, kteří zde prováděli výzkum v roce 2019. Zjistili, že studna není zasypána a na dně je stále voda. Zjištěná hloubka studny činila 17,2 m, ale samotného dna nebylo dosaženo. Hladina vody se nyní nachází v hloubce 12 m od úrovně současné dlažby náměstí. Osud lip na
Horním náměstí se naplnil v roce 2021, kdy byla šestice stromů pokácena a mohlo dojít k obnově studny.
Samotná historická studna se nachází metr pod povrchem, a proto byl navržen multifunkční kryt, vytvářející posedovou plochu a umožňující bezpečné nahlédnutí do hlubin pod náměstím. Boční strany konstrukce jsou opláštěny ocelovým plechem, ve kterém je prořezán citát Jana Amose Komenského, který v Přerově žil a učil: „Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou.“ Součástí je dekorativní osvětlení, díky kterému tato nová součást náměstí za tmy ještě výrazněji vynikne.

  • Období realizace: 31. 8. – 30. 11. 2022
  • Iniciátor: Statutární město Přerov
  • Investor: Statutární město Přerov
  • Projektant: Ateliér Krejčiříkovi, s. r. o.
  • Autor architektonického návrhu: Ateliér Krejčiříkovi, s. r. o.
  • Realizátor: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy