header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Hrad Grabštejn byl založen v druhé polovině 13. století jako gotický hrad bergfritového typu. Střežil zemskou hranici a obchodní stezku do Lužice a Slezska. V šedesátých letech 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. V tomto období vznikly velmi cenné architektonické i umělecké památky, mezi které je nutné na prvním místě řadit kapli sv. Barbory. Podobný drobný sakrální prostor s celoplošnou výmalbou kleneb a stěn budete v republice hledat jen stěží. Po druhé světové válce byl celý areál ve správě armády a hrad se tak během 20. století ocitl na prahu své zkázy. Komplexní obnova hradu začala počátkem roku 1990. Prvním krokem bylo zajištění a stabilizace krovů a ukotvení kleneb. Objekt byl staticky zabezpečen i díky použití nepůvodních materiálů, jako byl beton či ocel. V pozdějších letech byly tyto necitlivé zásahy sanovány, ale ve své době pomohly stavbu zachránit.
Druhá etapa obnovy památky (kolem roku 2000) se nesla v duchu konzervace autentických prvků uvnitř i venku. Zachráněna byla renesanční sgrafita, restaurována byla výmalba v kapli sv. Barbory či kamenný krb projektovaný dle italských renesančních vzorů. Nemalou měrou k obnově přispěl finančně i na poli popularizačním Luděk Vele a jeho Benefiční koncerty, o.p.s.Od počátku se hledal také způsob využití objektu.
Veřejnosti byl hrad zpřístupněn v roce 1993 za stále probíhající rekonstrukce. První záměr byl vytvořit zde depozitáře Severočeského muzea v Liberci, z jehož bohatých sbírek by vznikly interiérové instalace. Další projekt počítal s vytvořením kulturního a společenského centra Euroregionu Nisa. S postupnou konzervací historicky cenných prostor se dařilo vracet i některé kusy původního vybavení zámku. Dnes se tak návštěvník seznámí s historickou, architektonickou i uměleckou hodnotou tohoto sídla.

  • Období realizace: 1. 1. 1990 – 31. 12. 2010
  • Iniciátor: Mgr. Jan Sedlák; Luděk Vele
  • Investor: Národní památkový ústav; Ministerstvo kultury
  • Další partneři: Benefiční koncerty, o.p.s.
  • Projektant: Ing. arch. Václav Girsa
  • Fotografie: Archiv státního hradu Grabštejn
  • GPS souřadnice proměny 50.8460086N, 14.8761319E

www.hrad-grabstejn.cz
https://www.facebook.com/shgrabstejn

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy