header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na místě původní hospodářské usedlosti z konce 19. století, v obci Javornice v jižních Čechách, vznikl nový, částečně rekonstruovaný areál Javornické palírny. Jeho majitelé zde díky sousednímu statku, který již delší dobu vlastní, vytvořili hospodářství s veškerým potřebným zázemím. Nejedná se pouze o novostavbu malého ovocného lihovaru, ale také o další rekonstruované a dostavované budovy bývalého hostince s tanečním sálem, chlévy a stodolou.
Snahou architektů bylo zachovat maximum z původních architektonických prvků budov a tam, kde to již nebylo možné, je nahradit podobnými charakteristickými detaily přenesenými z jiných jihočeských staveb. U novostaveb volili materiály nové, současné, avšak s respektem k původní stavbě. Návrh rekonstrukce areálu vycházel především z původního členění a umístění budov, které však byly ve velmi špatném technickém stavu. Proto došlo ke stržení veškerých novodobých přístavků a dostaveb, včetně střech a krovů. Byly zachovány pouze základní hmoty a některé nosné stěny hlavních budov.
Zcela novým a samostatně stojícím objektem je palírna, která je umístěna tak, že s původními budovami vytváří částečně uzavřený a chráněný dvůr. Návrh vzhledu budov, výraz fasád i tvar střech, byl výrazně ovlivněn bezprostředním okolím, a tak bylo použito převážně tradiční řešení jak tvarové, tak materiálové. Většina fasád má klasickou vápennou omítku, části budov s dřevěnou nosnou konstrukcí jsou obloženy dřevěnými prkny, pouze pro palírnu samotnou bylo zvoleno pohledové zdivo z plných cihel natřené bílou barvou jako akcent významu budovy.

  • Období realizace: 1. 1. 2013 – 1. 1. 2016
  • Iniciátor: David Voverka
  • Investor: David Voverka
  • Další partneři: ADR s.r.o. - Aleš Lapka, Jana Zoubková, Markéta Kavalírová Formista s.r.o.
  • Projektant: ADR s.r.o.
  • Autor architektonického návrhu: ADR s.r.o. - Aleš Lapka, Petr Kolář, spoluautor Jana Zoubková, Markéta Kavalírová
  • Realizátor: ADR s.r.o.; Formista s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií BoysPlayNice
  • GPS souřadnice proměny 49.1196378N, 14.0053475E

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy