header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V centru obce se nacházela nedokončená budova mateřské školy z konce 80. let budované v „akci Z“. Ve své době měla velmi moderní a řekněme i progresivní kombinaci železobetonové spodní stavby s montovanou prefabrikovanou dřevěnou sendvičovou stěnovou konstrukcí. Dokončena byla prakticky celá stavba, chybělo realizovat pouze vnitřní podlahy, zbytek dokončovacích prací a vybavení interiéru. Společenské změny v polistopadových letech však úplné dokončení neumožnily a stavba se v nezměněné podobě a bez užívání dočkala současnosti.
Vzhledem k nepoužitelnosti nadzemních částí zůstaly z původního objektu zachovány pouze základové konstrukce a suterén pod hospodářským pavilonem, vše ostatní bylo vybouráno až po úroveň podkladního betonu. Suterén hospodářského pavilonu prošel kompletní sanací a úpravou na technické a provozní zázemí. Zachováno zůstalo původní členění objektu na tři pavilony. Pavilon A je plnohodnotným oddělením mateřské školy pro 28 dětí. Jeho součástí je i kuchyně, provozně a kapacitně pokrývající potřeby školky, a případně i připravovaného domova seniorů.
Oproti původní budově z 80. let se budova opticky rozdělila na dva samostatné celky mateřské školy a domova seniorů. Světle a tmavě šedé omítky jsou doplněny o pestré barvy meziokenních pilířů, vstupních dveří a ochranných zábradlí. Přesahy střech zůstaly zachovány a kombinují varianty s okrajovou a ustupující atikou. Směrem do zahrady je fasáda rytmicky členěna francouzskými okny a výrazně pojatými meziokenními pilíři v červeném odstínu. Budova je z jedné strany opticky ukončena výrazným objektem herny. Suterén pod pavilonem zůstal zachován. Celý suterén je využíván jako technické a provozní zázemí areálu. Na objektu je plochá střecha se zelení tvořenou suchomilnými trvalkami. Západní část areálu tvoří zahrada.

  • Období realizace: 2019-2020
  • Iniciátor: Obec Všelibice
  • Investor: Obec Všelibice; Integrovaný regionální operační program; Ministerstvo pro místní rozvoj; Liberecký kraj
  • Projektant: HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI
  • Realizační firma: DKK stav, s.r.o.

Webové stránky proměny obec VšelibiceMŠ Všelibice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy