header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Místo na okraji obce Stoklasná Lhota bylo vybráno kvůli potřebě zadržovat vodu v krajině. V rámci realizace projektu byl vybudován nejen rybník, ale také tůně pro zlepšení retenční schopnosti území a posílení biodiverzity.
Samotná výstavba se skládala z několika na sobě závislých objektů. V ose rybníka byla zřízena stoka pro soustředění napouštěcího průtoku. Dno bylo vyspádováno v mírném sklonu ke stoce. Břehy jsou vysvahovány, díky čemuž jsou vytvořeny vhodné podmínky pro zvýšení biodiverzity na základě mechanických vlastností půdního profilu. Hráz je homogenní a využívá zeminu z prostoru zátopy. Sdružený objekt zahrnuje v sobě vypouštěcí zařízení a vlastní bezpečnostní přeliv.
Požerák, jehož šířka je 0,4 m, je vybaven uzamykatelným ocelovým poklopem a je osazen na betonovém základovém bloku z vodostavebního betonu, který je současně základovou konstrukcí. Pro přístup k požeráku slouží manipulační lávka s oboustranným trubkovým zábradlím. Vodní plocha rybníku je 7100 m2, maximální hloubka 4,6 m. Vytěžená zemina při výstavbě rybníka a tůní je uložena do zemního valu, který je řešen jako hutněný zemní násyp.

  • Období realizace proměny: červenec 2019 – květen 2020
  • Iniciátor proměny: Státní pozemkový úřad; obec Tábor
  • Investor: Státní pozemkový úřad; Program rozvoje venkova
  • Projektant: HYDROSED s. r. o.
  • Realizační firma: Lesostavby Třeboň a.s.
  • Autor fotografií: Státní pozemkový úřad

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy