header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Tam, kde dnes najdeme Společenský dům – klubovnu, stávala dříve dvě čísla popisná, postavená v letech 1825 a 1846. Původní majitelé, kteří neměli dědice, zemřeli a domy připadly obci. V minulosti sloužila budova jako klubovna pro mládež, po určitý čas zde fungovalo i kadeřnictví či prodejna ovoce a zeleniny. V minulosti došlo k částečné obnově objektu, požadavky dnešní moderní doby ale budova již nesplňovala, a proto obec přistoupila k rozsáhlejší, komplexní obnově, jejímž výsledkem je multifunkční centrum sloužící pro potřeby kulturního a společenského vyžití.
Nové zastupitelstvo působící v obci od listopadu 2018 se rozhodlo využít možnosti dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj a s žádostí uspělo. V červenci 2019 mohla díky tomu obec vybrat realizační firmu. V říjnu 2020 byla pak obnova úspěšně dokončena. Jak už to u starých staveb bývá, vyvstala v průběhu realizace potřeba mnoha víceprací, z nichž mezi nejrozsáhlejší patří výměna konstrukce krovu, která v původním projektu v plánu nebyla. Na tuto přispěl Olomoucký kraj dotačním titulem z Programu obnovy venkova.
Možnosti využití Společenského domu – klubovny jsou velmi pestré. Objekt bude sloužit pro potřeby kulturního a společenského využití všech obyvatel obce. V plánu je realizace pravidelných cvičení pro děti a ženy. Mateřská škola Výkleky bude prostory využívat jako malou tělocvičnu. Dále zde bude možné pořádání workshopů, školení, přednášek nebo soukromých oslav.

  • Období realizace: leden 2019 – říjen 2020
  • Iniciátor: Ing. Kateřina Jandová – starostka obce; Mgr. Marie Mifková – místostarostka; Zastupitelstvo obce Výkleky (2018–)
  • Investor: obec Výkleky; Ministerstvo pro místní rozvoj; Olomoucký kraj
  • Projektant: Ing. arch. Vladimír Vrubel
  • Realizační firma: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Webové stránky proměny obec Výkleky
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy