header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V polovině 16. století vznikl na části předzámčí u holešovského rynku a v sousedství židovského ghetta areál bratrské modlitebny a školy, přeměněný po rekatolizaci na kostel sv. Anny a klášter Trinitářů. Po třicetileté válce v jeho blízkosti vznikl uzavřený komplex barokních masných krámů a u nich tereziánská kasárna. Ve 20. století byly masné krámy postupně opouštěny, začaly chátrat a část z nich se rozpadla. Zbytek areálu, náměstí sv. Anny, rovněž nebyl udržován a stalo se z něj nehostinné parkoviště. Vedení města Holešova od počátku 21. století připravovalo rekonstrukci této oblasti.
Město Holešov zahájilo práce v roce 2010. Nejprve byly řešeny složité majetkové vztahy, zejména u rozdrobených parcel masných krámů. Současně vznikaly studie využití a rekonstrukce této oblasti, na kterých se podíleli občané města, zajímající se o jeho historii a jeho podobu. Panovala shoda, že z prostoru se má stát odpočinkové a společenské centrum města, které bude obsahovat odkazy na jeho historii, umělecké artefakty, příjemná místa k setkávání, ke spočinutí, k relaxaci i k vnímání kultury. Pro vytvoření Památníku Smíření byl osloven akademický sochař Ondřej Oliva.
Ze zanedbaného, rozbitého a pobořeného prostoru se stalo reprezentativní členité prostranství. Okolní domy, původní kasárna, byly rekonstruovány do podoby důstojné rezidenční čtvrti. Renovací prošly zbylé čtyři masné krámky, pozůstatky zbořených krámů a zbytek barokní ohradní zdi a brány do areálu, na horní části náměstí u kostela sv. Anny byl vytvořen unikátní Památník Smíření ve formě kovového stromu, v oratoři kostela Pamětní síň sv. Jana Sarkandra. Ve spodní části náměstí bylo vybudováno řemeslné tržiště, prostranství pro pořádání kulturních akcí a relaxační zóna.

  • Období realizace proměny: červenec 2017 – říjen 2020
  • Iniciátor proměny: město Holešov
  • Investor: město Holešov
  • Další partneři realizace proměny: Komise památkové péče a letopisectví
  • Projektant: Ing. Arch. Josef Mrázek; Ing. Vladimír Lochman
  • Realizační firma: StaniOn s.r.o.; KKS, spol. s r.o.
  • Autor fotografií: Bc. Hana Helsnerová, Ing. Karel Bartošek

Webová stránka proměny město Holešov
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy