header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Sokolovna v Konici byla postavena v roce 1921 díky obětavé pomoci členů podle plánů stavitele Petra Kočíře. Výstavba začala 11. března. 15. května proběhlo slavnostní odhalení základního kamene a již 25. září 1921 se konalo slavnostní otevření. Budova je společným dílem stavitelů Petra Kočíře, Josefa Daňka a Antonína Valenty. Prvním divadelním představením byla hra o K. H. Borovském od F. F. Šamberka odehraná 28. října 1921. Původní charakter budovy silně narušila přístavba, která vznikla během stavebních úprav v 80. letech. V letech 2001–2016 sloužila sokolovna jako zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů Konice.
V roce 2014 získalo budovu do svého majetku město Konice. Vedení města v čele se starostou Františkem Novákem zvažovalo další využití budovy. Současně se řešila potřeba občanů města vytvořit společenské centrum, které by sloužilo k setkávání občanů, umožňovalo konání kulturních akcí a současně podporovalo rozvoj zájmové činnosti i aktivit místních spolků. Zlom přišel v roce 2016, kdy zastupitelstvo města schválilo přestavbu sokolovny na komunitní centrum a podalo žádosti o dotaci.
Komunitní centrum bylo zkolaudováno a slavnostně otevřeno pro veřejnost v prosinci 2019. Budovu tvoří sál s jevištěm, přísálí, klubovna, kancelářské prostory a zázemí pro lektory i účastníky akcí, včetně vybavené kuchyňky. V poradně mají své zázemí sociální služby dojíždějící do regionu. Náplní činnosti pracovníků centra je, za podpory vedení města, posilovat budování a zlepšování sousedských vztahů a zapojování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením do dění v komunitě formou vzdělávacích akcí, přednášek, setkávání občanů s vedením města a rozvojem zájmových aktivit.

  • Období realizace proměny: červenec 2017 – listopad 2019
  • Iniciátor proměny: František Novák
  • Investor: město Konice
  • Další partneři realizace proměny: Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Projektant: Ing. Zdeněk Opletal; Ing. Dana Opletalová
  • Realizační firma: WELLCO Brno s.r.o.
  • Autor fotografií: Tomáš Továrek, Bc. Jaroslav Procházka, archiv města

Webové stránky proměny město Konice
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy