header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Hrad Hartenštejn nechal vystavět Jindřich II. z Plavna na počátku 70. let 15. století jako náhradu za zbořený hrad Hungerberg na návrší jihozápadně od města Bochov (Buchau). Již v roce 1573 je však hrad uváděn jako zpustlý, následně byl ještě úsporně obnoven. Po připojení k panství Andělská Hora v roce 1609 byl však definitivně opuštěn. Zchátralý hrad byl poté přeměněn v kamenolom. Ve 30. letech 20. století byly hradní zříceniny částečně upraveny. Od roku 2006 probíhala postupná rekonstrukce zříceniny hradu Hartenštejn až do nynější podoby.
Postupně byla provedena stabilizace Karlovarské věže (severní), opraveno její zdivo a následně byla věž zastřešena. Jedná se o unikátní způsob zastřešení, neboť celá dřevěná nástavba včetně střechy není přímo položena na historickém zdivu věže, ale je ukotvena k dřevěné konstrukci umístěné uvnitř obvodového zdiva. Vše je pevně fixováno aspojeno se zemí mohutnými ocelovými lany. Takto jsou staré, původní stěny věže ochráněny před nadměrným zatížením, a navíc vnitřní konstrukce umožnila vybudování třech podlaží. Nedílnou součástí rekonstrukce hradu bylo provedení záchranných archeologických výzkumů v letech 2007 a 2014– 2015.
V současné době si návštěvník může prohlédnout znovuobnovení původního vzhledu hradu a navštívit Karlovarskou věž, která slouží jako krásná vyhlídka do okolí. Byla provedena obnova historických částí hradu, dostavba stávajících zbytků stěn východní, jižní a západní baterie, vyčištěna studna do hloubky cca 28m. Rekonstrukce hradeb a obnovení příkopu ohraničujícího hrad. Cílem města Bochov jako majitele hradu je, aby byl hojně navštěvován nejen turisty, kterým nabídne zajímavé informace, výhledy do okolí a příjemné zážitky, ale i občany Bochovska jako kulturní centrum pro pořádání neobvyklých akcí v romantickém prostředí zříceniny hradu.

  • Realizace proměny: 2006–2016
  • Iniciátor proměny: Miroslav Egert – starosta města
  • Investor: Město Bochov, ROP NUTS II Severozápad, Evropský fond pro regionální rozvoj, BOLID M s.r.o., obec Stružná, Služby města Bochov, s.r.o., Svazek obcí Slavkovský les, Základní škola Bochov
  • Realizační firma: BOLID M s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Ján Borecký

Webová stránka proměny město Bochov
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy