header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Výchozí stav zámku byl velmi neutěšený. Po poslední přestavbě, která proběhla v roce 1909 za tehdejších majitelů zámku – rodiny Schebků, nebylo do objektu téměř investováno. V roce 1948 se stal zámek majetkem města a od roku 1951 byl využíván jako sídlo radnice. Po revoluci byl v rámci restitucí vrácen potomkům původních majitelů. V roce 2003 město zámek koupilo a zámecký park dostalo darem. Po odkupu se začalo s postupnou rekonstrukcí celého zámeckého areálu za pomoci fondů EU.
V první etapě rekonstrukce areálu s názvem Zámek ožívá byla opravena část prohlídkového okruhu, byla zrekonstruována a zpřístupněna zámecká věž. Vzniklo také informační centrum v průjezdu zámku. V druhé etapě rekonstrukce bylo opraveno podkroví, zde nyní sídlí expozice Království panenek, rozšířen prohlídkový okruh o další místnosti – barončina lázeň a zámecká kaple. Ve třetí etapě došlo na rozšíření prohlídkového okruhu o prostory, které se nyní využívají i k svatebním obřadům. Opraven byl také Zručský dvůr, tehdejší hospodářský dvůr, a v jednom z objektů dvora bylo vybudováno Vodácké muzeum.
Zámecký areál se znovu zaskvěl v celé své kráse. Je sídlem radnice, ale také se zde nachází nevšední průvodcovský okruh. Podkroví představuje další dvě expozice – Království panenek a regionální muzeum. V areálu návštěvníky zaujme také středověká Kolowratská věž a v bývalém špýcharu je nově otevřena expozice Příběh řeky Sázavy, která připomíná zaniklá řemesla na Sázavě – vorař, hamerník, ledař… Zámecký příkop nabízí zábavně naučnou stezku rytíře Miloty, kde mohou děti střílet z luku, házet sekyrkou nebo chytat rybičky. Obnovený zámecký park vás zláká na procházku kolem jezírka i vodotrysku a naučná stezka vám ukáže vzácné rostliny parku.

  • Realizace proměny: listopad 2004 – květen 2019
  • Iniciátor proměny: tehdejší vedení města v čele se starostou Mgr. Martinem Hujerem
  • Investor: město Zruč nad Sázavou, Společný regionální operační program, 2x Regionální operační program Střední Čechy
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Mgr. Jitka Trojanová – projektová manažerka, Ing. Vladimír Klatovský
  • Projektant: Ing. Arch. Petr Řehořka, Ing. Jiří Kadleček
  • Realizační firma: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: archiv města

Webová stránka proměny zámek Zruč nad Sázavou
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy