header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

9. 6. 2019 uplynulo 100 let od slavnostního otevření tehdy nově vybudovaného Sadu národní svobody a odhalení v něm umístěného pomníku T. G. Masaryka. Místní lidé tím tehdy vyjádřili svou radost a poděkování za znovu nabytou svobodu našeho národa jak svým padlým spoluobčanům, tak i prezidentovi. Sad byl udržován, ale po roce 1948 začal postupně zarůstat a pustnout. Roku 1990 byl upravenpřed konáním slavnosti ke 140. výročí narození T. G. Masaryka, ale k výraznější změně sadu došlo až poté, kdy roku 2016 přišla paní Anna Vlasáková s návrhem uspořádat vzpomínkovou slavnost ke 100. výročí založení sadu.
V roce 2016 požádala obec Předslav arboristku Ing. Radku Frydrychovou o vypracování projektu obnovy Sadu národní svobody v Měcholupech. Ta spolu s krajinnou architektkou Ing. Romanou Michalkovou vytvořila nejen projekt revitalizace stávající zeleně, ale i celkové úpravy veřejného prostoru. V následujícím období pak obec Předslav tento návrh postupně realizovala tak, aby veškeré úpravy byly dokončeny před termínem plánované vzpomínkové slavnosti ke 100. výročí existence sadu, která následně 8. 6. 2019 také zdárně proběhla.
Charakter místa se vzrostlými stromy a významným pomníkem zůstal zachován. Dosavadní dřeviny podstoupily zdravotní, redukční a stabilizační řezy, některé ale bylo nutno vykácet. Odstraněné stromy a keře však nahradila nová, vhodnější výsadba. Plochu sadu nyní pokrývá udržovaný trávník, který nově proťaly chodníčky z propustného materiálu, vedoucí ve směru přirozené trasy napříč parkem a k pomníku. Ty byly navíc doplněny o odpočinkovou plochu, osazeny lavičkami a také pomník se dočkal odborného vyčištění. Na vhodném místě došlo následně i k umístění cvičicích strojů pro dospělé.

  • Realizace proměny: únor 2016 – květen 2016
  • Iniciátor proměny: Anna Vlasáková
  • Investor: obec Předslav
  • Projektant: Ing. Radka Frydrychová, Ing. Romana Michalková
  • Realizační firma: BAOBAB - péče o zeleň s.r.o. - revitalizace zeleně, obec Předslav - stavební úpravy
  • Autor (autoři) fotografií: Ing. Radka Frydrychová a obec Předslav

Webová stránka proměny obec Předslav

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy