header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Mladí Piešťanci z občanského sdružení ProWinter celé své dětství poslouchali, jak bude jednou zakladateli piešťanských lázní Ľudovítovi Winterovi postavena socha. Protože se celé roky nic nedělo, vzali situaci do vlastních rukou. Nejprve vybrali sochaře a našli pro sochu vhodné místo, zvolili Kolonádový most… Ľudovít Winter většinu svého života zasvětil cíli získat Piešťanům světové uznání. Vytrval i v průběhu 2. světové války, i přes zestátnění rodinných lázní a pobyt v koncentračním táboře. Trpělivě snášel ústrky totalitního režimu, především zákaz vstupu na Kúpeľný ostrov. Poslední roky života rád sedával na lavičce na Kolonádovom mostě, na pomyslné hranici mezi městem a lázněmi, a se zájmem sledoval dění okolo sebe. Díky soše se na své oblíbené místo znovu vrátil.
Délka celého projektu překvapila i samotné iniciátory, avšak jen proces získání všech potřebných povolení byl velmi dlouhý. V první řadě muselo se záměrem souhlasit vedení města Piešťany, které je majitelem Kolonádového mostu, na kterém je socha umístěna. Navíc je most zapsaný na seznamu národních kulturních památek, proto bylo nutné do příprav projektu zapojit také Krajský památkový úřad Trnava. Zdlouhavý byl také proces získávání financí, především proto že byly ve velké míře získávány pomocí tzv.crowdfundingu.
Součástí hotové sochy Ľudovíta Winteraje také bronzová lavička, která je věrnou kopií laviček typických pro piešťanský Kolonádový most. Socha je umístěná uprostřed mostu a na lavičce vedle Ľ. Wintera je volné místo. Návštěvníci města, lázeňští hosté i obyvatelé Piešťan si rádi přisednou a kochají se výhledem na Kúpeľný ostrov, řeku Váh i centrum města. Obklopují je budovy a stavby, které jsou dílem rodiny Winterových, díky které si Piešťany získaly statut mezinárodně uznávaného lázeňského města.

  • Realizace proměny: listopad 2014 – květen 2019
  • Iniciátor proměny: ProWinter, o.z.
  • Investor: veřejná sbírka, asignace 2%, finanční dary od firem a podnikatelů
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Kornel Duffek - významný piešťanský kulturní konatel, Vladimír Krupa - ředitel Balneologického muzea Imricha Wintera v Piešťanech, Katarína Fratríková - pravnučka Ľudovíta Wintera, Kristína Stankovská - vnučka Imricha Wintera
  • Projektant: autor sochy Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.
  • Realizační firma: Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.

Webová stránka proměny Prowinter
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy