header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kaplička stojí uprostřed polí nad Ústějovem a tvoří krajinnou dominantu. Původně se na tomto místě nacházela dřevěná kaple se zázračným obrazem P. Marie, ke kterému se váže pověst, že jej vyoral rolník, a když jej ukázal své na smrt nemocné dceři, ta se uzdravila. Dnešní kaple byla postavena roku 1812 D. Krchem z Ústějova. Nad kaplí se klenula 400 až 500 let stará lípa, rozlomená vichřicí roku 1942, avšak stále žijící. Kapli navštěvoval v letech 1964-65 arcibiskup pražský, primas český, kardinál Josef Beran v době své internace na zámku v nedalekém Radvanově.
S nápadem proměny interiéru kaple a instalováním nového zvonu přišlo modlitební společenství v čele s místním P. Mgr. Jaroslavem Karasem. Roku 2017 byl požehnán v kapli nový obraz Panny Marie doručený z Polska z iniciativy Radka Malotína. V roce 2018 město Mladá Vožice zajistilo výmalbu kaple, Němečkovi zhotovili dřevěné lavice a rámy obrazů, obrázky křížové cesty darovali Káškovi. Podsedáky ušila paní Petříková, stolek oplechoval pan Kalina. Koberečky a oltářní plátno darovali Bártovi. V roce 2019 zajistilo město ze svého rozpočtu opravu fasády kaple. V den památky P. Marie Bolestné 15. 9. 2019 a v roce výročí úmrtí kardinála J. Berana byl vysvěcen nový zvon.
Ústějovská kaplička září do dáli novou fasádou a vítá návštěvníky obnoveným interiérem s obrazem Panny Marie rozvazující uzly, symbolizujícím rozplétání uzlů našich vztahů. V báni kaple je osazen zvon Panny Marie Bolestné a kardinála Josefa Berana od Michala Votruby z Myslkovic u Soběslavi. Kaple je celoročně otevřena návštěvníkům, kteří zde mohou setrvat při odpočinku či modlitbě. Své prožitky mohou zaznamenat v pamětní knize. Konají se zde poutní mše i svatební obřady. U kaple roste památný strom lípa malolistá, jako důkaz regenerace staré původní lípy.

  • Realizace proměny: září 2017 – září 2019
  • Iniciátor proměny: P.Mgr. Jaroslav Karas, Mgr. Jaroslav Větrovský
  • Investor: město Mladá Vožice, veřejná sbírka
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): členové modlitebního společenství, Jana Wagnerová - Památník Mladovožicka, přispěvatelé veřejné sbírky
  • Realizační firma: Ing. František Kášek
  • Autor (autoři) fotografií: Ing. Ludmila Dvořáková - úvodní foto, sázení lipek a ocenění strom roku, Ing. Blanka Malinová - stav k 2011, 2013, 2018, nový stav k 15.9.2019, Radek Malotín - kaple s rozsvíceným oknem, zimní podoba, interiér kaple, Jana Wagnerová - obrazy malířů z r. 1974, 1978, 1995, lípa 40.léta 20. st., foto s podobiznou Josefa Berana , Jiří Klimeš - foto zvonu

Webová stránka proměny obec Mladá Vožice farnost Mladá Vožice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy