header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Okolí budov Národního muzea je významným veřejným prostranstvím, které je součástí tzv. Kulturního distriktu, zahrnujícího kromě budov Národního muzea i Státní operu a rozšiřujícího se jak na sever, tak na jih v souvislosti se současnými i plánovanými kulturními institucemi/budovami. Postupná revitalizace veřejného prostoru, sjednocená myšlenkou na vytvoření provázaného kulturního okrsku, je tak výchozím bodem proměny celé oblasti kolem magistrály.
Výraznou proměnou prošel jak prostor mezi oběma budovami Národního muzea, tak prostor Čelakovského sadů. Hlavním cílem bylo propojení prostorů, jejich přehlednost, bezpečnost a posílení pobytových možností a celkové prostupnosti. Do prostoru mezi budovami Národního muzea byl doplněn zatím slepý úsek tramvajové tratě se zastávkami, který v budoucnu umožní propojení tramvajemi Vinohradské ul. s Václavským náměstím i pokračování přes Vrchlického sady. Průjezd automobilové dopravy je nově pouze směrem k Vinohradské, současně je posílena možnost průjezdu cyklistů. Prostranství je členěno zvýšenými záhony s podrosty pod jerlíny, které jsou lemovány posedovými zídkami. Charakteristickým a sjednocujícím prvkem celého prostoru je mrákotínská světlá žulová dlažba v pražském formátu velké kostky.
Krajinářské řešení nabízí především komplexní řešení pro veřejnou zeleň v rozsahu a podmínkách dosud zde nerealizovaných a také přináší nové technologie (např. prokořenitelné buňky a retenční dlažbu pro nové stromy) v Praze zřídka vídané. Je zde zachována populace vinohradských mahalebek, konzervace a obnova pražských trnovníků, česká květnice a botanický kabinet z domácí flóry, historické rabato se sortimentem z konce 19. století, původní cibuloviny a také tradiční velkokvěté odrůdy šeříků.

  • Realizace proměny: květen – prosinec 2018
  • Iniciátor proměny: Hlavní město Praha
  • Investor: Národní muzeum; HLAVNÍ MĚSTO PRAHA; Městská část Praha 1; Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.; Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  • Další partneři realizace proměny: Sdružení M–P–I Národní muzeum; INPROS PRAHA a.s.; GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o.; ELTODO, a.s.
  • Projektant: Ing. arch. Jakub Hendrych; MgA. Viktória Mravčáková; Kašparová Rozálie, MSc., Ing. Ondřej Fous; Ing. Ondřej Fous; Ing. arch., Ing. Michaela Sinkulová; David Hora, DiS

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy