header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Naše proměna začíná v roce 1983. Farní budova, postavená v roce 1870, zanikla v tomto roce při demolici provedené kvůli rozšiřování silnice II. třídy. Farní rada naší obce se tedy rozhodla, že postaví faru novou. Iniciátorem této myšlenky byl pan František Mlčůch. S výstavbou se započalo v roce 1995. Všechny práce byly prováděny svépomocí, a jelikož nebyl dostatek finanční prostředků, byla budova rozestavěné fary v roce 2000 zakonzervována. Farní budova chátrala, až v roce 2014-15 se rozhodlo nově zvolené zastupitelstvo, že využije prostor i budovu k vybudování domu pro seniory, aby nemuseli odcházet do domovů důchodců mimo svou obec.
Zastupitelstvo obce se v roce 2014 společně s farní radou dohodlo, že předloží arcibiskupství olomouckému žádost o odkoupení rozestavěné budovy fary a pozemků k ní náležejících. 6. března 2015 předložili svůj záměr arcibiskupovi Janu Graubnerovi. Na základě předběžného souhlasu a příslibu, že v nově zbudovaném objektu bude zachována kaple, začala obec připravovat smlouvy. Dne 30. 11. 2015 byl podepsán předávací protokol a budova se stala majetkem obce. V září dalšího roku začala výstavba nového komplexu. Jeho slavnostní otevření proběhlo 19. 11. 2017.
Na místě bývalé fary vyrostl bytový dům pro seniory, který má 10 samostatných bytových jednotek. Součástí jsou i dvě terasy, kde mohou obyvatelé trávit příjemné chvíle. Ke společenským akcím pořádaným spolky v obci a k setkávání je zde společenská místnost. Duchovním účelům slouží kaple Povýšení svatého Kříže. Před bytovým domem stojí dřevěná socha sv. Jakuba, který je patronem i našeho kostela. Výstavbou tohoto domu vznikl v obci krásný komplex staveb, který vedle domu pro seniory čítá také školu, kostel i místní sokolovnu.

  • Realizace proměny: září 2016 – listopad 2017
  • Iniciátor proměny: Ing. Jana Křižková, starostka obce; Ing. Ladislav Krpálek, místostarosta; Mgr. Bohumil Svítok, duchovní správce;Ludvík Valerián, člen farní rady; členové ZO
  • Investor: obec Komňa; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR program - Podporované byty
  • Projektant: ARCHIKA s.r.o. 
  • Realizační firma: SANIZO, spol. s r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy