header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Drobná kaple sv. Fabiána a sv. Šebestiána nahradila v první polovině 19. století dřevěnou zvonici z 18. století. Postavena byla jako díkuvzdání Bohu za odvrácení morové rány. V roce 1923 byla provedena rekonstrukce a kaple získala dnešní podobu. Před 10 lety se v ní konal živý betlém a před 5 lety jsme oživili také tradici Žabeňské pouti. Tyto akce navázaly na pravidelné „májové“ modlitby. Kaple měla před opravou vzhled poplatný době, fasáda byla břizolitová a na střeše byl bonský šindel. Protože je kaple obecním majetkem, rozhodla rada obce kapli opravit a pokusit se obnovit její původní vzhled. To ovšem nebylo úplně jednoduché, protože neexistovaly žádné plány, jen matné vzpomínky pamětníků a staré černobílé pohlednice. Z těchto materiálů se nedalo určit, jaká má být krytina ani odstín omítky.
Vybrali jsme projekční kancelář PPS Kania z Ostravy. Zadání bylo zjistit možnou podobu z dostupných materiálů a další dohledat v archívu. Zjišťovali jsme vzhled a materiálové složení u kaplí v okolí. Došlo i na průzkum samotné stavby. Zjistili jsme, že zdivo je převážně z říčního kamene. Protože kaple byla od země vlhká, rozhodl projektant o obnažení zdiva, jak z vnější strany, tak zevnitř kaple. Bylo zjištěno, že stav krovu je žalostný a bude muset být vyměněn.
Slavnostně jsme otevřeli opravenou kapli při živém betlému v prosinci 2018, kdy ji požehnal pan farář. V lednu proběhla již tradiční pouť se mší. Blíží se tradiční májové zpěvy. Kapli bychom chtěli otevřít mladým hudebníkům a umělcům pro komorní produkce. Kaple se po opravě stala novou historickou dominantou Žabně, kterou umocňuje noční nasvícení.

  • Realizace proměny: srpen 2018 – listopad 2018
  • Iniciátor proměny: občané Žabně 
  • Investor: obec Žabeň; Menší částí se podílela důlní společnost OKD a.s.
  • Projektant: PPS Kania s.r.o.
  • Realizační firma: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy