header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Novogotická Boží muka stojí na návsi místní části Bukovina. Zdejší obyvatelé se obrátili na vedení obce s prosbou o záchranu sakrální památky, která se nacházela v neutěšeném stavu. Kříž byl silně zkorodovaný, kamenné části degradované, nápis nečitelný. Vše pokryté mikrovegetací.
Obec urovnala majetkové poměry a získala památku do svého vlastnictví. Poté zajistila odborné restaurování památky. Spolek Ochrana Klokočských skal, z.s., pomohl se získáním finančních prostředků a drobnými pomocnými pracemi při vlastním restaurování a úpravě okolí památky. Stále však hledáme příběh vzniku Božích muk. Kroniky mlčí, pamětníci již nežijí a nevíme, proč byla Boží muka postavena právě tady a v tomto netypickém stylu pro zdejší kraj. Stratigrafický průzkum prokázal zlatý nápis na kamenné části a také velké zlacené plochy na kříži a figuře anděla. Zhotovení kříže bylo na tehdejší dobu velmi nákladné.
Boží muka jsou zrestaurována do původní podoby z roku 1904. Kříž i s andělem jsou vyzlaceny podle výsledků restaurátorského průzkumu. Nápis v kamenné části se podařilo obnovit. Díky péči spolku a místních obyvatel jsou okolo Božích muk vysazeny růže a okolí je upravené.

  • Realizace proměny: červen 2017 – březen 2019
  • Iniciátor proměny: Jaroslav Votrubec, starosta; Hana Talli Hlubučková, kastelánka hradu Rotštejn
  • Investor: Nadace Občanského fóra – program Opomíjené památky; Ministerstvo zemědělství – program Obnova drobných kulturních prvků v krajině; obec Mírová pod Kozákovem; Ochrana Klokočských skal, z. s.
  • Další partneři realizace proměny: místní obyvatelé
  • Realizační firma: restaurátoři Martin Wagner, Vojtěch Ouřada

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy