header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V obci Veselí vedle rybníka Návesník je náves, která v historických dobách měla hospodářskou, provozní, ale i společenskou funkci. Po kolektivizaci zemědělství byla od 50. let využívána JZD ke skladování a parkování odstavené zemědělské techniky. Plochy podél přístupových cest k domům po zrušení JZD zarostly náletovými dřevinami a plevelnými rostlinami. Náves také sloužila jako skládka štěrku, stavební suti a parkoviště kamionů. V roce 2009 starosta obce Oldřich Valenta zařídil díky dotaci obnovu této zanedbané části obce.
V rámci spolupráce se svazkem Podhůří Železných hor požádal starosta obce Ing. arch. Terezu Šmídovou o architektonický návrh a Ing. Antonína Středu o stavební projekt. Návrhy projednala obec s občany. Po odkanalizování a provedení zemních prací přišla na řadu obnova zeleně, na návsi bylo vysazeno celkem 23 stromů a 53 keřů.
Uprostřed návsi je květnatá louka Česká květnice s 59 druhy lučních květin a 10 druhy lučních travin. V roce 2018 byla část květnaté louky doplněna o směs lučního kvítí. Z obou stran květnaté louky, oddělených šotolinovými cestami, je parková úprava. Dřevěné kryté posezení s informační tabulí a kolostavem využívají domácí občané, turisté a projíždějící cyklisté k odpočinku. O pravidelnou údržbu návsi se starají pracovníci obecního úřadu v rámci veřejně prospěšných prací.

  • Realizace proměny: 2009–2018
  • Iniciátor proměny: Oldřich Valenta, starosta obce
  • Investor: obec Veselí; Program rozvoje venkova; Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. v dotačním programu Obnova centrálních ploch ve Veselí
  • Další partneři realizace proměny: Jan Beran, Labětín; BO CO, spol. s r.o.; Ing. Bohumil Bradna - Planta naturalis, Markvartice; Agrostis Trávníky, s.r.o.; pracovníci OÚ Veselí na veřejně prospěšné práce, zejména Lenka Nedvědová a Rudolf Vojtíšek
  • Projektant: Ing. arch. Tereza Šmídová
  • Realizační firma: BAUSET CZ, a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy