header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Město Osek se snaží již několik let navrátit život hradu s nebývalou krásou. V roce 2013 koupilo od Lesů ČR tuto jedinečnou historickou památku za 1,3 milionu korun. Tomu však předcházelo osmileté jednání, během kterého se město snažilo hrad Rýzmburk získat do svého vlastnictví. Od roku 2011 se zde také příležitostně pořádají různorodé kulturní akce. Jejich rozsah je ale limitován havarijním stavem hradu. Od roku 2011 probíhá také česko-německá příhraniční spolupráce s městem Frauenstein, která byla jedním z impulsů pro vznik Občanského sdružení pro záchranu hradu Rýzmburk.
Od vzniku občanského sdružení se celý objekt hradu odlesňoval, což bylo velmi náročné. Při těchto pracích pomáhali dobrovolní hasiči, ale i široká občanská veřejnost. Díky neúnavným pracím se podařilo celý areál do roku 2017 téměř odlesnit. Jako nový vlastník se město od roku 2013 podílí na úpravách areálu jak po finanční stránce, tak i materiálovým zajištěním.
Na hradě stále probíhají záchranné stavební práce, které by měly pomoci co nejrychleji stabilizovat nejohroženější části zdiva. Souběžně je realizováno množství archeologických průzkumů. Díky nim se také podařilo objevit unikátní reliéfní kachli z období středověku s dosud neznámým motivem. Na těchto pracích se podíleli i dobrovolníci ze zahraničí v rámci mezinárodních workcampů. Toto úsilí již „spolklo“ nemalé finanční prostředky. Největší odměnou všem dobrovolníkům je zpřístupnění hradu široké veřejnosti a záchrana památky pro budoucí generace.

  • Realizace proměny: 2013 – dosud
  • Iniciátor proměny: Občané města Oseka
  • Investor: Město Osek, Ústecký kraj
  • Další partneři realizace proměny: Město Osek, Občanské sdružení pro záchranu hradu Rýzmburk, INEX-SDA, z.s., Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech – pobočka Most

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy