header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Po velké rekonstrukci spojené se stavbou věže v roce 1883 byl kostel, poznamenaný dvěma válkami, opravován během komunistické totality jen provizorně. Až uplynulé čtvrtstoletí bylo ve znamení kompletní proměny kostela: od roku 1993 byly opravovány věže měděnou krytinou, od roku 2003 rekonstruovány zákristie, od roku 2009 měněny dřevěné krovy a pálená krytina na střeše, od 2011 probíhala generální oprava varhan, a od roku 2015 byla obnovována vnější fasáda. To vše se zdárně dělo pod vedením kněží, kteří ač vzděláni humanitně, prokazovali značnou technickou zdatnost.
Postupem času se na obnově kostela ve Velkých Pavlovicích podílela řada místních farářů, starostů a zastupitelů, i ochotných farníků. Vzhledem k velkému rozsahu prací prošlo celé dílo několika oddělenými etapami, než si věřící a občané nashromáždili potřebné finanční prostředky. Časové rozpětí bylo přes celou jednu generaci. Zato ale pečlivé provedení opravy bylo v roce 2017 oceněno 1. místem v soutěži „Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje“.
Nyní je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie opět výraznou a krásnou dominantou Velkých Pavlovic a celého okolí. Domácím dodává pocit sounáležitosti s místem a návštěvníky přitahuje nejen vnějším vzhledem, ale také vnitřní výbavou: novými krovy zpracovanými historickými postupy a bohatou expozicí z dějin chrámu.

  • Realizace proměny: 1. 1. 1993 – 31. 12. 2016
  • Iniciátor proměny: Místní faráři (především Petr Papoušek)
  • Investor: Římskokatolická farnost Velké Pavlovice, Město Velké Pavlovice, Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury
  • Realizační firma: PYROS spol. s r.o., STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy