header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Po požáru jižního křídla barokně-empírového zámku v roce 1973 zůstala v komplexu staveb průrva, která po několik let narušovala celou kompozici zámku. Obec, jež je majitelem zámku, se proto rozhodla tento nedostatek odstranit a vyřešit tak zároveň i problém s neexistencí kulturního centra ve městě. Roku 1988 byla vypsána architektonická soutěž na víceúčelový kulturní sál.
V rámci kompletní bytové výstavby byla v 80. letech udělena Velkým Opatovicím dotace na stavbu kulturního domu. Stavba přístavby zámku v duchu moderního organického baroka dle projektu prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka započala roku 1989. Po roce budování byla výstavba sálu v roce 1992 zastavena, což souviselo s omezením přísunu státních financí. Ve stavu hrubé stavby objekt zůstal dlouhých 13 let. Naděje na záchranu sálu přišla v roce 2004. Tehdy vznikla idea na zřízení Moravského kartografického centra, jakožto ojedinělého muzea kartografie a příbuzných oborů.
MKC patří k unikátům po stránce architektonické, i po stránce expozice. Bylo otevřeno roku 2007 ve spolupráci města Velké Opatovice a Národního zemědělského muzea v Praze, za podpory Moravského zemského archivu v Brně a Národního technického muzea v Praze. Expozice se zabývá vývojem kartografického zobrazení Čech, Moravy a Slezska od nejstarších dob do současnosti. V reprodukcích jsou představena zásadní díla naší kartografické historie. Ústředním exponátem je reliéfní mapa historických zemí Moravy a Slezska z konce 19. století rozkládající se na ploše 110 m². Stálá expozice je zaměřena nejen na kartografii, ale zahrnuje celé spektrum zeměměřických oborů.

  •  Realizace proměny: 1989–2007
  • Iniciátor proměny: Město Velké Opatovice
  • Investor: Město Velké Opatovice, Ministerstvo financí
  • Projektant: Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
  • Realizační firma: Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko

www.ntm.cz/expozice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy