header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Železniční zastávka Ostrov (dříve Schlackenwerth P.H.) byla druhou zastávkou na dnes již neexistující trati Ostrov-Jáchymov. Poprvé byla slavnostně otevřena 22. 12. 1896. V dobách Rakouska-Uherska se zde nacházela kancelář železničního zřízence, čekárna pro cestující a toaleta pro veřejnost. Železniční zřízenec zde obsluhoval závory na železničním přejezdu, prodával jízdenky a staral se o infrastrukturu zastávky. Po ukončení osobní dopravy v roce 1957 ztratila zastávka svůj význam a začala chátrat.
V roce 2017 byla rekonstruována a přestavěna na cyklistické odpočívadlo, v prosinci téhož roku byl udělen kolaudační souhlas s užíváním stavby. Celkové náklady činily více než 2 miliony korun. Polovinu hradilo Město Ostrov z vlastních prostředků a druhou polovinu pokryla dotace – projekt „Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Bývalá železniční zastávka slouží tedy nyní jako cyklistické odpočívadlo, byla obnovena kancelář železničního zřízence s figurínou v dobové uniformě, jsou zde umístěny informační tabule o historii stavby i celé dráhy a WC. Objekt poskytuje potřebné zázemí cyklistům i pěším. Opětovné otevření proběhlo přesně po 121 letech – tedy 22. prosince 2017 za účasti zástupců Karlovarského kraje, města Ostrov, Katolické farnosti, Klubu železničních modelářů při MDDM, Nadace St. Joachim, ostrovských a chomutovských ostrostřelců, Podkrušnohorského spolku velocipedistů, spolku Ochotníci Ostrov a dalších hostů.

  • Realizace proměny: září–listopad 2017
  • Iniciátor proměny: Město Ostrov
  • Investor: Město Ostrov, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
  • Další partneři realizace proměny: TDO Ing. Norbert Tošovský, Úprava části interiéru zastávky – Klub železničních modelářů při MDDM Ostrov
  • Projektant: BPO spol. s r.o.
  • Realizační firma: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy