header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V roce 1873 bylo pravděpodobně podle projektu inženýra Hampla postaveno neratovické vlakové nádraží a tratě jak na Prahu, tak směrem k Brandýsu nad Labem. Před opravou byla výpravní budova v zanedbaném stavu. Celkový vzhled fasády objektu byl zchátralý. Vzlínající vlhkost degradovala jak omítky, tak i zdivo. Při nevhodném zadláždění kolem objektu došlo k zakrytí sklepních oken, takže neplnila svou funkci. Okna i dveře byly za hranicí životnosti. Plechová střešní krytina byla poškozená. Čekárna pro cestující byla značně opotřebovaná a nevyhovovala dnešním standardům. Omítky místy opadané, dlažba stará, dveře do bočních chodeb byly poškozené.
Oprava výpravní budovy začala v květnu 2017. V rámci zakázky prošla výpravní budova kompletní opravou střechy vč. tesařských a klempířských konstrukcí, opravou vnějšího pláště vč. výměny otvorových výplní, klempířských a zámečnických konstrukcí, zabezpečovacích prvků, elektroinstalace, oznamovacích zařízení a odvlhčení objektu drenážním systémem. Byla instalována ochrana proti holubům, opraveny vstupy do objektu a zpevněné plochy. Revitalizace se dočkal i prostor čekárny pro cestující včetně nového venkovního a vnitřního mobiliáře.
Oprava výpravní budovy přispěla ke zlepšení celkové kultury cestování. Podařilo se zamezit další degradaci konstrukcí, výrazně zlepšit technický stav budovy a zvýšit standard pro cestující, kteří mohou využívat vnitřní i venkovní mobiliář.

  • Realizace proměny: 19. 5. 2017 – 2. 10. 2017
  • Iniciátor proměny a investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  • Realizační firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy