header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Lichtenštejnské zámecké divadlo z roku 1790 bylo po roce 1945 postupně devastováno, a nakonec zcela zničeno. V šedesátých letech 20. stol. v něm byla zřízena garáž na traktory. Vniveč přišlo veškeré vybavení včetně velkého množství kostýmů, kulis a divadelních rekvizit. Z původních konstrukcí zůstaly zachovány pouze obvodové zdi z cihel. Nákladem kolem 80. mil. korun byla podle fotografií z roku 1942, historických lichtenštejnských plánů a nákresů předcházejících demolici a devastaci z r. 1964 vybudována přesná prostorová replika původního divadla včetně kopie barokní jevištní techniky v podkroví i suterénu.
Rekonstrukce byla završením několik desítek let trvající snah o obnovu divadla. Na památkáře a stavaře čekaly zajímavé i těžké úkoly. Práce byly zahájeny rozsáhlým archeologickým průzkumem, jehož výsledky vedly k úpravě stavebního projektu a částečně i zpoždění stavebních prací; na místě dnešního divadla a v jeho blízkosti totiž byla od středověku až do založení zámeckých zahrad v 19. století Barvířská ulice a průzkum odhalil základy domů dávných řemeslníků, cihelné podlahy jejich přízemních místností, pece a mnohé další doklady o životě před staletími. Těsně vedle zámku byla pak odhalena mohutná zeď, snad část středověkého hradu nebo základ terasy renesančních či barokních zahrad. Aby cenné nálezy nebyly zničeny, bylo potřeba přesunout zázemí divadla, plánované jako zahloubené právě na místě naleziště. Jako nejlepší náhradní řešení se ukázalo vybudování zázemí v přízemí zámku, s nímž bylo divadlo propojeno.
Do interiéru divadelní budovy byly následně vestavěny konstrukce jeviště a hlediště, rovněž zhotovené jako kopie původního řešení – hlediště přitom zabírá jen jednu třetinu celkové plochy divadla, takže je celkem 240 míst k sezení umístěno nejen v parteru, ale i ve dvou nad sebou umístěných ochozech. Jevištní technika je zhotovená jako kopie českokrumlovského barokního divadla – zdejší původní nebyla nijak zdokumentovaná a nebylo proto možné ji rekonstruovat. Díky jejím rozměrům je možné vytvářet vizuálně efektní iluze.
Divadlo je plně funkční a každoročně se vněm uskuteční několik desítek představení od nejnáročnějších profesionálních historizujících produkcí, až po amatérská regionální a místní představení.

  • Realizace proměny: 1. 5. 2014 – 12. 9. 2015
  • Iniciátor proměny: Kolektivní dílo
  • Investor: Národní památkový ústav za přispění fondů EU
  • Další partneři realizace proměny: Stovky nadšených pomocníků
  • Projektant: architektonická kancelář Hulec & Špička Praha
  • Realizační firma: PSJ, a.s.

 www.zamek-valtice.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy