header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Nepomuk je zřejmě památkově nejhodnotnějším českým městem, které doposud není plošně památkově chráněno. Nachází se zde sice dvě desítky kulturních památek, historické jádro města je vymezené a regulované územním plánem, ale není zde žádná památková zóna či rezervace. Přesto si historické centrum města zachovalo do dnešních dnů svůj starobylý ráz. Postupně tu ale dochází na jedné straně k chátrání řady budov, na druhé straně k necitlivým rekonstrukcím. Tento trend se v posledních desetiletích projevoval sice pomalu, ale neúprosně. Vzorných obnov historických budov bylo jen poskrovnu.
Po komunálních volbách v roce 2014 prosadil současný místostarosta Pavel Kroupa zřízení nového městského dotačního programu, jehož cílem je motivovat vlastníky domů v historickém jádru města k provádění památkově citlivých oprav. Program je určen pro historické domy, které nemají status kulturní památky. Jeho cílem je přispět k zachování rázu centra města a jeho památkových hodnot i ke zlepšení vzhledu veřejných prostranství. O program byl mezi vlastníky přesně takový zájem, aby se každý rok podařilo vybrat a podpořit zhruba dvě třetiny podaných žádostí, tedy právě ty kvalitněji připravené.
S celkem skromnou částkou z městského rozpočtu ve výši zhruba 250.000 Kč ročně se za tři roky fungování programu podařilo provést opravy na více než deseti objektech. V letošním roce běží program počtvrté. Díky němu se například již kompletně opravil plášť klasicistního domu U Petrů, který leží přímo proti kostelu sv. Jana Nepomuckého, byl zachráněn i zajímavý domek čp. 167, několik střech se dočkalo návratu pálených tašek bobrovek, do nepomuckých ulic se vracejí také špaletová okna, opravují se fasády, pořizují se kopie starých vrat. Program ukazuje, jak pozitivní motivace může pomoci zachování památkových hodnot.

  •  Realizace proměny: 2015 – 2018 (snad bude dále pokračovat)
  • Iniciátor proměny: Pavel Kroupa
    Investor: Město Nepomuk - Dotační program Obnova historického jádra města Nepomuk; Vlastníci jednotlivých domů

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy