header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Svatá Hora je nejvýznamnějším mariánským poutním místem u nás. Projekt byl zadán italskému architektovi Carlu Luragovi, který se řídil ideovým plánem P. Benjamina Schleyera. Jádrem poutního areálu se stal raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v letech 1658–1675. Okolo kostela byl postupně postaven ambit s kaplemi a další budovy na jižní a severní straně. Největším počinem první poloviny 18. století bylo vybudování tzv. Svatohorských schodů v letech 1727–1728 podle návrhů Kiliána Ignáce Dientzenhofera, spojujících Svatou Horu s blízkou Příbramí. Papež Pius X. udělil v roce 1905 kostelu na Svaté Hoře statut baziliky.
Hlavním záměrem projektu byla stavební a restaurátorská obnova a revitalizace národní kulturní památky a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých kulturních a vzdělávacích služeb.
Průběh a výsledek obnovy se setkal s velkým zájmem veřejnosti. O průběhu rekonstrukce byl prostřednictvím reportáží studentů místního gymnázia natáčen i časosběrný dokument. Obnova získala titul Stavba roku Středočeského kraje 2016 a Cenu Ministerstva kultury ČR v soutěži Stavba roku 2017.
Jedná se o modelový projekt obnovy a využití obdobného typu památek, použité přístupy a postupy mohou být aplikovatelné na obnovu a využití památek obdobného charakteru po celé České republice. Nově upravené prostory slouží pro účely expozice o dějinách místa, pro kulturní a vzdělávací účely a pro Badatelské centrum svatohorského hudebního archivu. Architektonické řešení respektuje památkové hodnoty význačné stavby architekta Carla Luraga. Nové konstrukce a detaily jsou odlišeny od historických částí, střídmost jejich tvarů a použití tradičních materiálů je ukázkou vhodného přístupu u novodobých zásahů do památky.

  • Realizace proměny: 12. 5. 2015 – 31. 12. 2015
  • Iniciátor proměny: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora
  • Investor: Integrovaný regionální operační program
  • Projektant: FACIS architekti f.o., Ing. arch. Richard Cibik
  • Realizační firma: Starkon a.s.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy