header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Ves Vatětice je poprvé písemně doložena v roce 1540. V první polovině 17. století zde vzniklo panské sídlo s poplužním dvorem. Od roku 1702 statek vlastnila šlechtická rodina Bomalů, jež v roce 1709 iniciovala založení kaple. Jednalo se o soukromou svatyni, která až do roku 1733 neměla mešní licenci. Na konci 19. století kapli popsali autoři umělecko-historické topografie Sušicka Karel Hostaš s Ferdinandem Vaňkem. Zanikla podle údajů pamětníků v 70. letech 20. století. V roce 2012 zahájil aktivity na obnovu kaple s respektováním její historické podoby nový majitel areálu Jakub Vinčálek.
Na základě dochovaných snímků vypracoval Ing. arch. Martin Volejník projekt, jenž zachovává původní dispozice kaple, ale obohacuje je o nové prvky v intencích historismu. Inspirací se mu stala především kaple Panny Marie Pomocné v nedaleké Červené u Kašperských Hor. Realizace projektu je nejdůstojnějším připomenutím dějinných zvratů, které místo poznamenaly.
V neděli 17. září 2017 kapli Panny Marie Bolestné vysvětil světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. V kapli jsou slouženy příležitostné mše a konají se duchovní akce, jako třeba adventní setkání při svíčkách.

  • Realizace proměny: 12. 4. 2013 – 16. 9. 2017
  • Iniciátor proměny: Jakub Vinčálek
  • Investor: Jakub Vinčálek
  • Projektant: Ing. arch. Martin Volejník

www.vatetice.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy