header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Zámek Čechy pod Kosířem vystřídal ve své historii množství majitelů, avšak nejvýrazněji se do ní zapsal původem portugalský rod Silva-Tarouca a častý host zámku, malíř Josef Mánes. Po znárodnění zámeckého areálu po 2. světové válce byla na zámku internátní škola, což vedlo k postupné devastaci celého areálu. Poté, co se vlastníkem památky stal Olomoucký kraj, započala postupná rekonstrukce, jejíž první dvě etapy se týkaly oranžérie a přilehlého parteru. Cílem oprav bylo zpříjemnit místo pro návštěvníky parku a upravit jej pro kulturní akce.
Olomoucký kraj, který se stal roku 2008 stal vlastníkem neudržovaného zámeckého areálu Čechy pod Kosířem, se stal okamžitě iniciátorem projektu celkové obnovy areálu. Na projekčních pracech se podílely především společnosti atelier-r, s.r.o., v čele s Ing. Miroslavem Pospíšilem, a ZAHRADA Olomouc s.r.o., kterou zastupoval Ing. Radek Pavlačka. Vzhledem k nákladnosti celé akce obnova, která započala v roce 2010, postupuje po dílčích etapách dodnes.
V minulosti měla oranžérie funkci subtropického skleníku a zimoviště pro rostliny. Dle historické fotografie víme, že blízký parter byl součástí zámeckého parku a byly v něm vysázeny ovocné stromy. Místo bylo však v komunistických dobách zdevastováno, např. výstavbou kotců pro králíky, a přestože již v 60. letech došlo k částečné revitalizaci, teprve obnova z let 2011–2014 mu dala zpět podobu upravené ovocné zahrady. Oranžérie i v současnosti plní funkci zimoviště pro teplomilné rostliny, během návštěvnické sezóny je v ní provozována kavárna a probíhají zde svatby a kulturní akce pořádané zámkem.

  • Realizace proměny: 2011–2014
  • Iniciátor proměny: Vlastivědné muzeum v Olomouci
  • Investor: Olomoucký kraj
  • Další partneři realizace proměny: atelier-r, s.r.o., ZAHRADA Olomouc s.r.o., Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o.
  • Projektant: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Radek Pavlačka

www.cechypk.cz/

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy